E-Mail - folklor.ostrava@seznam.cz

Radana Pavlasová, viceprezidentka festivalu
mobil : +420 777 195 666
e-mail: radanapavlas@seznam.cz


Kateřina Macečková, prezidentka festivalu
mobil : +420 728 103 742
e-mail: maceckova@centrum.cz


Folklor bez hranic Ostrava, z.s.
IČ: 22856013
Sídlem na: Wattova 430/5, Přívoz, 702 00 Ostrava,
při Lidové konzervatoři a múzické škole p. o.
Zapsán ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. L, vložka 9287
Číslo účtu u ČS: 4617800399/0800