Účastníci festivalu

Rusínský pěvecký folklorní soubor SOSNA
Slovensko - Zbojné

Soubor Sosna vznikl ve Zbojném v roce 2006 z podnětu Mgr. Milky Butanové s vědomím potřeby oživit společenský život v obci a zároveň potřeby zachovat odkaz předků, respektive rusínské lidové kultury. Soubor je tvořen zpěváky z řad obyvatel obce, ale také bývalými členy souboru Kalina z Humenného a dalších hudebních těles. Zpěv je doprovázen hrou na akordeon. Členové souboru nejen rádi zpívají, ale také sbírají staré, mnohdy polozapomenuté písně. Vydatně jim v této činnosti pomáhá osmasedmdesátiletá Anna Macurová. Repertoár souboru je tvořen ze známějších i méně známých rusínských písní, které pocházejí především z oblasti severovýchodního Slovenska, případně bývalé Podkarpatské Rusi / dnes Zakarpatská oblast Ukrajiny /, dále pak také tématickými pásmy, které jsou koncipovány k různým událostem / svatby, křtiny, svátky, dožínky atd. /. Soubor Sosna za poměrně krátkou dobu vystupoval na mnoha místech Slovenska a především jeho severovýchodního regionu.

Vedoucí souboru : paní Milka Butanová

Folklorní taneční soubor LAJTHA LÁSZLÓ
Maďarsko - Eger

Eger, starobylé barokní město ležící na severu Maďarska, je proslavené svým vínem a svým hradem. Zde byl v roce 1976 založen folklorní soubor Lajtha László. Tento, dnes třicetiletý soubor, obdržel za dobu své činnosti řadu uznání a zúčastnil se mnoha festivalů doma i v zahraničí. Současní členové společně pracují tři roky. Za tuto nedlouhou dobu vytvořili nové choreografie, ve kterých mohou diváci obdivovat různorodost a barevnost maďarských lidových tanců, podtrženou zajímavými kroji a dynamickou muzikou.

Vedoucí a choreograf : pan Csaba Barsi

Folklorní pěvecký soubor KAZAČIA PESNIA
Rusko - Čeljabinská oblast - Petrovskij

Soubor Kazačia Pesnia byl založen v roce 1965 Aidou Fedorovnou Sebastianovou, zasloužilou pracovnicí kultury Ruska. V současnosti se soubor řadí mezi nejlepší kolektivy Krasnoarmejského okresu a Čeljabinské oblasti. Ve svém repertoáru má na 150 ruských lidových i autorských písní, působí v něm studenti i pracující nejrůznějších profesí. Láska k písni během let nemizí, naopak získává novou kvalitu. Vždyť kozácké písně jsou široké a volné, nespoutaně veselé a smutně zádumčivé, bodré a svobodné – nemohou zanechat diváky lhostejnými.

Vedoucí souboru : paní Alla Usova

Folklorní soubor SKORUŠINA
Slovensko – Liesek

Oblast Oravy hrála v kulturních dějinách Slovenska vždy významnou úlohu a dodnes je bohatou klenotnicí lidového umění. V hornooravské obci Liesek vznikl v roce 1988 folklorní soubor Skorušina. Ten sice zpracovává folklorní materiál celého Slovenska, hlavně však čerpá z bohatých tradic a zvyků Oravy, kde se specializuje především na horalský folklór Suché Hory a Hladovky, při pečlivém zachovávání taneční i hudební autenticity této oblasti Skorušina dosáhla několika ocenění na celoslovenských přehlídkách v malých formách i v programových blocích. Zúčastnila se festivalů v Belgii, Maďarsku, Itálii, České republice a hlavně v Polsku, kde několikrát vystupovala v televizi a v rozhlase.

Vedoucí souboru : pan Róbert Vavrek

Folklorní hudební soubor FORMOSA
Taiwan - Yilan

Život je jako píseň, ve které vyzpíváme své sny. Hudba je jako květina a my trpělivě a houževnatě obděláváme svá pole. Soubor Formosa Melody Music Center byl založen v roce 1994. Od té doby byl pozván na řadu vystoupení doma, v USA, Japonsku, Kanadě a mnoha zemích Evropy. Od roku 2000 – 2005 soubor organizoval čtyři mezinárodní hudební představení s přáním proslavit Yilan jeho tradiční hudbou. V roce 2006 se soubor stal jedním z předních tradičních profesionálních hudebních těles na Taiwanu. V roce 2007 se představil na „Asian Pacifik Cantata“ spolu s několika sty muzikanty z bezmála 30 zemí. Formosa Melody Center píše novou stránku historie Lidové hudby Yilanu.

Vedoucí souboru : pan Chien-Hsing Li

Maorský kulturní soubor whakaari
Rotorua - Nový Zéland

Název souboru „Whakaari“, vyslovovaný jako “Far-Kar-Rí“ znamená v překladu “probuzení“. Soubor má 15 členů ve věku 5 až 50 let, převážně rodinných příslušníků ze stejného maorského podkmene a členů z několika dalších kmenů. Sešli se dohromady v loňském roce, aby vytvořili silný a jedinečný maorský kulturní soubor a předvedli své dědictví. Vystoupení pořádají pro zachování jejich tradic, dědictví a historie jejich jedinečné kultury. Členové souboru pochází vesměs z města Rotorua, což v překladu znamená „dvě jezera“. Město se nachází v samém srdci Nového Zélandu, uprostřed North Island a je světově proslulé jak pro bahenní jezírka a gejzíry, tak aktivní sopky.

Vedoucí souboru : pan Frank T Grapl Junior

Dětský folklorní soubor ČERVÁNEK
Hradec Králové, ČR

Červánek se v Hradci Králové již 28 let snaží vzkřísit lidové zvyky a tradice, oživuje dávno zapomenuté písničky, dětské hry a tance. V posledních letech se tato práce opravdu daří. Soubor má ročně kolem 30 vystoupení při různých příležitostech (výročích, svátcích, oslavách ) jak v hradeckém regionu, tak i mimo něj. Vystupuje pravidelně v programu na Mezinárodním folklórním festivalu Pardubice - Hradec Králové, přijal pozvání na festival Frenštátské slavnosti, vystupoval na mezinárodních festivalech v Červeném Kostelci ( U nás na Náchodsku), v Rožnově po Radhoštěm ( Rožnovská valaška ), v Šumperku, Liptále, Lipníku nad Bečvou, Valašském Meziříčí, Dolní Čermné, dokonce dostal příležitost vystoupit i ve Strážnici v programu FoS ČR. Pravidelně se zúčastňujeme regionálních dětských přehlídek. Červánek obnovil v Hradci Králové řadu lidových tradic, např. masopustní průvod, vynášení Smrtholky z Hradce Královýho a vánoční koledování. Spolu se souborem Dupák, s kterým úzce spolupracuje, se zaměřuje na oživení památky lidové architektury - Šrámkova statku v Pileticích. Stavění máje patří mezi nejkrásnější, zde vzkříšené tradice. Také zde pořádá letní setkání přátel folklóru.

Vedoucí souboru : paní Iva Ondráčková

Taneční skupina KOTEK
Ostrava, ČR

Taneční skupina Kotek vznikla v roce 1971 z bývalých členů ostravských folklorních souborů. Schází se v ní lidé, kteří holdují tanci a nechtějí se ho vzdát ani když jiní tak již činí (proto také interní název Veterán). Taneční repertoár je široký – obsahuje nejen tance Valašska, Lašska, Slezska, ale inspiraci hledá i v cizině (např. Rumunsku, Bulharsku, Španělsku, Řecku…). V programu Kotku můžete vidět také country tance či tance historické. Své snahy prezentuje Kotek v jednotlivých vystoupeních či v tématických programech, a to jak na „domácí půdě“, tak v zahraničí. Soubor má své desatero, které vyznává a snaží se je uplatňovat i při dalších aktivitách (běžky, kola, turistika, společné oslavy…).

Umělecká vedoucí : paní Naďa Rokytová
Organizační vedoucí : pan Jaromír Dombroš

Hudecké muziky CVRČCI, ŠLAHOREK, VROBELCI
Ostrava, ČR

Hudecké muziky působí při Základní umělecké škole Edvarda Runda ve Slezské Ostravě, kde má péče o mladé lidové muzikanty již dlouholetou tradici a také velmi dobré výsledky v podobě nemála ocenění a předních soutěžních umístění. A to především díky paní učitelce Jarmile Červenkové a též podpoře školy. Muzikanti začínají hrát ve věku 6 let a mnohým se později působení v muzice stává „koníčkem“ na celý život. Repertoár muzik je široký: Slezsko, Lašsko, Valašsko, Kysuce i Kopanice. Ostravské taneční folklorní soubory pak mají radost ze spolupráce. Cvrčci již několik let spolupracují se souborem Ševčík, Šlahorek s Hlubinkou a Vrobelci s Holúbkem. Muziky tak vystupují nejen samostatně, ale se soubory na koncertech a festivalech u nás, i v zahraničí.

Vedoucí muzik: paní Jarmila Červenková

Soubor lidových písní a tanců HLUBINA
Ostrava, ČR

www.hlubinaostrava.cz

Hlubina patří již řadu let mezi přední folklorní kolektivy v České republice. Jméno převzala z názvu ostravské šachty a kulturního domu kde působila od svého založení v roce 1947 až do roku 1990. V loňském roce soubor oslavil již své šedesátiny. “Hlubina” v názvu souboru zůstala, tak jako stálá inspirace havířským prostředím, kterou jí do vínku dala její zakladatelka, choreografka a dlouholetá umělecká vedoucí prof. Zdena Kyselá. Kromě toho vychází repertoár souboru z kořenů širokého Slezska a Lašska, včetně inspirací slezským barokem. Vrcholem stylizace v taneční tvorbě jsou Lašské tance Leoše Janáčka v choreografii Zdeny Kyselé. A právě ty si Hlubina připomíná v roce 80. výročí Janáčkova úmrtí a nedožitých devadesátin své zakladatelky. V kontextu ostravského I celorepublikového folklorního života je Hlubina nejen účastníkem řady vystoupení, koncertů a festivalových aktivit, ale sama je pořadatelem nebo spolupořadatelem některých. Vedle XI ročníku “Fokloru bez hranic” je to např. již tradiční přehlídka choreografií “Folklorní inspirace”. Za celou dobu svého “folklorního života” Hlubina reprezentovala Ostravu take v zahraničí. Naposledy v loňském roce na Slovensku, nejdále v Jižní Koreji. V posledních letech se do programové skladby souboru úspěšně zařadily nové choreografie Heleny Skálové i Kateřiny Macečkové.

Vedoucí souboru: Kateřina Macečková
Vedoucí taneční složky: Helena Skálová
Vedoucí cimbálové muziky: Daniel Skála

Dětský folklorní soubor HLUBINKA
Ostrava, ČR

Hlubinka je součástí občanského sdružení – „dospělé“ Hlubiny. Pracuje při Lidové konzervatoři v Ostravě-Přívoze, kde již více než 15 let má své pevné zázemí. Při své tvorbě vychází z lidových her, říkadel, tanců a písniček Slezska a Lašska. Ve svých řadách sdružuje Hlubinka děti od předškolního věku až do šestnácti, kdy mohou „postoupit“ do Hlubiny. Dětem se již před více než deseti lety podařilo ve spolupráci s Ostravským muzeem v centru města obnovit starodávný zvyk „Vynášení Mařeny“, z něhož se stala tradice nejen pro ně a jejich příbuzné a známé, pravidelně vystupují na jarních a předvánočních výchovných koncertech pro děti mateřských a základních škol, vodáckému oddílu Campanula pomáhají „otvírat vodu“, každoročně absolvují jarní a letní taneční soustředění, neodmyslitelné jsou vánoční a jarní besídky dětí všech věkových kategorií. Hlubinka se také představila na řadě festivalů /např. Frýdek-Místek, Břeclav, Lipník n.Bečvou, Dolní Lomná/, v posledních letech spolu se Šlahorkem na Dětské Strážnici 2006 a s menšími dětmi v dětském pořadu MFF Strážnice 2008, v r.2007 ve Lhotce pod Ondřejníkem. Nejstarší děti z Hlubinky reprezentovaly také v zahraničí.

Vedoucí souboru a choreografka: Kateřina Macečková

Romská taneční skupina LULUĎORI
Česká republika - Ostrava

Taneční skupina LULUĎORI (Růžička) začala pracovat při Základní škole Ibsenova v Ostravě-Přívoze v říjnu 2007. Dvanáct dětí ve věku od 8 do 14 let navštěvuje tento školní kroužek 4x týdně. Během školního roku se žáci naučili základní taneční kroky a pět různých tanců, se kterými vystupovali např. na Vánoční besídce, při oslavách Mezinárodního dne dětí nebo Dne Romů. Práce v kroužku děti velmi baví, tančí s nadšením a velkou chutí. Vystoupení na veřejnosti jsou pro ně povzbuzením do další práce.

Vedoucí souboru : pan Milan Bindatsch

Slezský soubor písní a tanců Heleny Salichové
Ostrava, ČR

Soubor byl založen v roce 1977 etnografkou Hanou Podešvovou a Annou Broňovou pod názvem Satina. Cimbálová muzika vznikla o rok později a její vedoucím je Jaromír Dadák, který je také autorem všech souborových hudebních úprav. Od roku 1982 nese ve svém názvu jméno akademické malířky Heleny Salichové, která byla rodačka z Kyjovic a žila v Polance n. Odrou. Zasloužila se o uchování mnoha písní, lidových pohádek, krojů, ornamentů, zvyklostí a způsobu života na Opavském Slezsku. Z jejich zápisů, zejména písňových - je z velké části vytvořena hudební složka souborového repertoáru. Od roku 1996 soubor působí při VŠB - TU Ostrava. Ve svém repertoáru zpracovává vesnický hudební a taneční folklor opavského Slezska, oblasti, která obklopuje Ostravu ze západu od Studénky až ke státní hranici s Polskem na severu a podél ní k jihovýchodu až po Bohumín. Na jižní straně ji ohraničuje levý břeh řeky Odry. Na umělecké práci v souboru se za více než třicet let existence podíleli kromě Hany Podešvové a Jaromíra Dadáka rovněž Věra Bílková, Boleslav Slováček, Aleš Polzer, Věra Vahalíková a Šárka Vojtkuláková. Soubor Heleny Salichové se úspěšně představil na mnoha koncertech a festivalech doma i v zahraničí.

Vedoucí souboru: pan Libor Kučera
Umělecká vedoucí: Šárka Vojtkuláková
Vedoucí cimbálové muziky: pan Tomáš Jakeš

ŠEVČÍK – Moravský folklorní soubor
Ostrava, ČR

Folklorní soubor Ševčík je jedním z nejstarších folklorních souborů v Moravskoslezském kraji. Byl založen 21. května 1950 jako soubor mládeže. O devět měsíců později, tedy 24. února 1951, přijal oficiální název Soubor Ladislava Ševčíka. Od roku 1999 pokračuje ve své činnosti jako občanské sdružení Ševčík - Moravský folklorní soubor. Repertoár souboru je zaměřen ryze na oblast Valašska. Při své činnosti využívá soubor skvělého zázemí Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu. Činnost však není zaměřena pouze na nácviky a zvyšování kvality vlastní práce členů, ale i na snahu přiblížit folklorní umění a krásu lidových tradic široké veřejnosti, a to nejen dospělým, ale i mládeži. V rámci souboru pracuje rovněž taneční přípravka. Malí tanečníci jsou však pro dospělý Ševčík vychováváni v dětském souboru Holúbek. Tanečníci úzce spolupracují s několika cimbálovými muzikami, především s CM Tolar, která pracuje pod vedením Petra Kolára. Za dobu své působnosti Ševčík absolvoval nespočet vystoupení v Ostravě, České republice, v Evropě i zámoří.

Vedoucí souboru: pan Tomáš Svrčina
Umělecká vedoucí: paní Zuzana Königová

Moravský dětský folklorní soubor HOLÚBEK
Ostrava, ČR

Moravský dětský folklórní soubor Holúbek založil v roce 1994 jako občanské sdružení pan Petr Ščerba. V současnosti je soubor organizačně rozčleněn na tři složky sdružující děti podle jejich věku – Holúbek I, II a III. Tyto skupiny pracují buď samostatně nebo se jejich činnost prolíná v přímé návaznosti na nácvik jednotlivých programů. Zázemí pro svou činnost soubor našel v budově Střední odborné školy umělecké a gymnázia v Ostravě-Zábřehu. Holúbek zpracovává tance, písně a zvykosloví z oblasti severního Valašska a lašsko-valašského pomezí. V poslední době spolupracuje s hudeckou muzikou Vrobelci. Po 13 úspěšných letech si vydobyl ve folklorním světě své stálé místo. V Holúbku najdou náplň svého volného času děti od 4 do 16 let. Ani potom se nemusí s folklórem rozloučit; stalo se již tradicí, že odrostlí tanečníci pokračují v činnosti v dospělém souboru Ševčík, působícím v Ostravě-Zábřehu.

Organizační vedoucí : pan Petr Ščerba,
Umělecky s jednotlivými kolektivy pracují : Zuzana Königová, Kateřina Černá a Hana Hrubešová (Holúbek II,III) a Kristýna Pavlíková (Holúbek I).