Účastníci festivalu 2009

V rámci 12. ročníku festivalu Folklor bez hranic Ostrava 2009 se představí tyto folklorní soubory

Folklorní soubor ALKARTASUNA EUSKAL DANTZA TALDEA - příloha
Pasai Antxo, Baskico, Španělsko

Alkartasuna Euskal Dantza Taldea je folklorním souborem, který představuje tradiční tance z celého Baskicka, území, které se rozkládá jak ve Španělsku, tak ve Francii. Toto území sjednocují společné kulturní kořeny.
Soubor byl založen v roce 1964 v Pasai Antxo, nedaleko San Sebastian.
Zpočátku to byla jen skupina mladých lidí, kteří chtěli przentovat tance, hudbu a kulturu ve své vlastní zemi. Přesto se soubor velmi brzy účastnil řady předních folklorních festivalů ve Francii, Izraeli, Polsku, Itálii, Slovinsku a dalších.
ALKARTASUNA má ve svém repertoáru tance ze všech sedmi provincií v Baskicku (Gipuzkoa, Bizkaia ...) včetně specifického krojového vybavení a autentického hudebního doprovodu.

Vedoucí souboru : Eneko LillyFolklorní soubor LES MARQUIS
Kinshasa, Kongo

Kulturní společnost Les Marquis byla založena 1. ledna 2004 v Kinshase Fatakim Sabunim. Jedná se o skupinu mladých umělců různého věku od 13 do 70 let.
Sídlo a adresa souboru: I´Avenue Makanza n 103 Commune de Ngiri-Ngiri, Konžská demokratická republika.
Soubor si klade za cíl vytvářet, nacvičovat a předvádět po celé zemi pořady, které by přispívaly k výchově obyvatelstva.
S úspěchem soubor vystupoval na významných akcích ve své zemi a získal mnohá ocenění a diplomy za svou práci. Pravidelně se zúčastňuje odborné školy tance v Kongu.
V České republice představí choreografii „Násilí nad ženami“.

Umělecký ředitel: Makusudi Fataki
Folklorní soubor FONTANAVECCHIA
Casalduni – Benevento, Itálie

Folklorní soubor Fontanavecchia vznikl v roce 1987 s myšlenkou kulturního zkoumání starých tradic oblasti Samnium a jejich šíření po celém světě. Pozornost souboru se zaměřuje především na jeho rodné město Casalduni, malou vesnici středověkého původu. Název "Fontanavecchia" pochází z názvu staré kašny v centru Casalduni, která vždy byla místem, kde měli lidé možnost potkat se a pobavit se. Soubor sdružuje na 35 členů – muzikantů, zpěváků a tanečníků ve věku od 8 do 26 let. Absolvoval řadu festivalů v Itálii i v zahraničí, například ve Španělsku, Polsku, Německu, Francii, Maďarsku.
Soubor používá tradiční italské lidové nástroje – akordeon, kytaru, tamburínu a další.

Vedoucí souboru : Nicola BoveSlovácký krúžek
Brno, ČR

SLOVÁCKÝ KRÚŽEK V BRNĚ patří k nejstarším folklorním spolkům v České republice. Vznikl již v roce 1908 jako volné sdružení studentů z Moravského Slovácka a i v současnosti tvoří jeho jádro mladí lidé, přijíždějící do Brna za studiemi. Soubor reprezentuje lidovou kulturu Moravského Slovácka, tj. jihovýchodní Moravy, známé bohatými a dodnes živými folklorními tradicemi, rozmanitostí a barevností lidových krojů.

Členové taneční skupiny, mužského a ženského pěveckého sboru i cimbálové muziky vystupují ve třech, a sólisté v ještě dalších, ze dvaceti sedmi typů lidových krojů regionu.

Činnost SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V BRNĚ nespočívá však pouze v pódiových vystoupeních na domácích i zahraničních festivalech. Spolek organizuje také nejrůznější tématické pořady pro veřejnost, zejména krojované Slovácké plesy a besedy u cimbálu, na nichž si může každý příchozí po chuti zazpívat, zatančit a zahrát. Tyto besedy bývají většinou doplněny o atraktivní program s neopakovatelnou atmosférou, která se dá vytušit již z názvů besed Hodová, Mikulášská, Vánoční, Oharkový šmak, Košt vína, Košt slivovice...

Vedení souboru
Starosta : Miroslav Hebron
Vedení taneční složky : Jiří Kroulík, Zdeněk Šebesta
Primáš cimbálové muziky : Josef Pokorný
Folklorní soubor Dyleň (jen 21.8.)
Karlovy Vary, ČR

Dyleň existuje pod tímto názvem v Karlových Varech od roku 1974. Předtím se jmenoval Mládí a samotné počátky souboru bychom objevili v roce 1957. Ve své tvorbě se zaměřuje na lidové písně a tance nejzápadnější části Čech, Karlovarska a pohraniční oblasti kolem řeky Ohře, tedy kraje, kde po staletí vedle sebe žili Češi a Němci. Vystupuje v rekonstruovaných karlovarských lidových krojích.V současnosti patří Dyleň k nejznámějším folklorním souborům v západních Čechách. Soubor má velmi kvalitní lidovou muziku, 10 dospělých tanečních párů a několik oddělení dětského souboru s vlastní dětskou muzikou. Repertoár souboru je velmi rozsáhlý, mimo jiné zahrnuje písně a tance řemeslnické, tance a taneční hry oblíbené při tanečních zábavách. Podle historických materiálů soubor zrekonstruoval několik dříve typických tanců z širšího okolí Karlových Varů. Každoročně se zúčastňuje významných folklorních festivalů doma i v zahraničí. Od roku 1996 organizuje Dyleň Karlovarský folklorní festival, který probíhá každoročně o prvním víkendu v měsíci září.

Vedoucí souboru : Lubor HankaFolklorní soubor Jánošík (jen 21.8.)
Svit, Slovensko

Folklorní soubor Jánošík ze Svitu je umělecký soubor s dlouholetou tradicí scénického zpracování folklóru a lidových zvyků. V roce 2006 oslavil již své 50. narozeniny. V současnosti se zaměřuje především na scénické zpracování folklóru z oblastí Liptova, Zemplína, Horehroní a Pohroní.. Repertoár souboru se však skládá také z tanců a písní z regionů Šariše, Podpolaní, Zamaguří a Trenčína. Působí v malém podtatranském průmyslovém městě Svit. Soubor se skládá ze tří složek - taneční, hudební a pěvecké. V jeho programu se střídají velké a menší taneční formace, hudební čísla se zpěvem a hrou na sólové hudební nástroje. Zachovává různé lidové tradice jako Masopust, Velikonoce, Stavění květnová, Vánoční koledy a pod. V souboru momentálně působí 20 tanečnic, 14 tanečníků, 13 muzikantů a 7 zpěvaček.

Umělecké a organizační vedení
Vedoucí a manažer : Slavomír Bednarčík
Vedoucí lidové hudby : Ján Hurajt
Vedoucí taneční složky : Jozef KozákMoravský folklorní soubor Ševčík (18. a 21.8.)
Ostrava, ČR

Folklorní soubor Ševčík je jedním z nejstarších folklorních souborů v Moravskoslezském kraji. Byl založen 21. května 1950 jako soubor mládeže. O devět měsíců později, tedy 24. února 1951, přijal oficiální název Soubor Ladislava Ševčíka. Od roku 1999 pokračuje ve své činnosti jako občanské sdružení Ševčík - Moravský folklorní soubor. Repertoár souboru je zaměřen ryze na oblast Valašska. Při své činnosti využívá soubor skvělého zázemí Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu. Činnost však není zaměřena pouze na nácviky a zvyšování kvality vlastní práce členů, ale i na snahu přiblížit folklorní umění a krásu lidových tradic široké veřejnosti, a to nejen dospělým, ale i mládeži. V rámci souboru pracuje rovněž taneční přípravka. Malí tanečníci jsou však pro dospělý Ševčík vychováváni v dětském souboru Holúbek. Tanečníci úzce spolupracují s několika cimbálovými muzikami, především s CM Tolar, která pracuje pod vedením Petra Kolára. Za dobu své působnosti Ševčík absolvoval nespočet vystoupení v Ostravě, České republice, v Evropě i zámoří.

Vedoucí souboru : Tomáš Svrčina
Umělecká vedoucí : Zuzana KönigováFolklorní soubor Krasničanek (20. a 21.8.)
Ostrava-Krásné Pole, ČR

Dětský folklorní soubor Krasničanek funguje pod Základní uměleckou školou Heleny Salichové z Ostravy - Polanky n/O v Krásném Poli. Jeho členy jsou děti věku od 4 do 12 let (zatím) z Krásného Pole ale i okolí (Čavisov, Dolní Lhota, Vřesina, Poruba…).

Na hodinách se děti věnují správnému držení těla, pohybové taneční průpravě, zpěvu, ale hlavně tanci opavského Slezska, který pak prezentují na veřejnosti formou tanečních pásem. Soubor však pořádá i jiné akce zaměřené na lidové tradice a zvyky jako je pečení vánočních perníčků, vánoční koledování, vynášení Mařeny, malování velikonočních vajec apod.

Vedoucí souboru : Alena Blahová
Vedoucí muzičky : Naďa ChalcařováMoravský dětský folklorní soubor Holúbek (18. a 21.8.)
Ostrava, ČR

Moravský dětský folklórní soubor Holúbek založil v roce 1994 jako občanské sdružení pan Petr Ščerba. V současnosti je soubor organizačně rozčleněn na tři složky sdružující děti podle jejich věku – Holúbek I, II a III. Tyto skupiny pracují buď samostatně nebo se jejich činnost prolíná v přímé návaznosti na nácvik jednotlivých programů. Zázemí pro svou činnost soubor našel v budově Střední odborné školy umělecké a gymnázia v Ostravě-Zábřehu. Holúbek zpracovává tance, písně a zvykosloví z oblasti severního Valašska a lašsko-valašského pomezí. V poslední době spolupracuje s hudeckou muzikou Vrobelci. Po 13 úspěšných letech si vydobyl ve folklorním světě své stálé místo. V Holúbku najdou náplň svého volného času děti od 4 do 16 let. Ani potom se nemusí s folklórem rozloučit; stalo se již tradicí, že odrostlí tanečníci pokračují v činnosti v dospělém souboru Ševčík, působícím v Ostravě-Zábřehu.

Organizační vedoucí : pan Petr Ščerba,
Umělecky s jednotlivými kolektivy pracují : Zuzana Königová, Kateřina Černá a Hana Hrubešová (Holúbek II,III) a Kristýna Pavlíková (Holúbek I).Hudecká muzika Šlahorek (19. a 21.8.)
Ostrava, ČR

Hudecká muzika působí při Základní umělecké škole Edvarda Runda ve Slezské Ostravě, kde má péče o mladé lidové muzikanty již dlouholetou tradici a také velmi dobré výsledky v podobě nemála ocenění a předních soutěžních umístění. A to především díky paní učitelce Jarmile Červenkové a též podpoře školy. Muzikanti začínají hrát ve věku 6 let a mnohým se později působení v muzice stává „koníčkem“ na celý život. Repertoár muzik je široký: Slezsko, Lašsko, Valašsko, Kysuce i Kopanice. Ostravské taneční folklorní soubory pak mají radost ze spolupráce. Cvrčci již několik let spolupracují se souborem Ševčík, Šlahorek s Hlubinkou a Vrobelci s Holúbkem. Muziky tak vystupují nejen samostatně, ale se soubory na koncertech a festivalech u nás, i v zahraničí.

Vedoucí muzik: paní Jarmila ČervenkováSouboru lidových písní a tanců Hlubina a Hlubinka
Ostrava, ČR

Hlubina patří již řadu let mezi přední folklorní kolektivy v České republice. Jméno převzala z názvu ostravské šachty a kulturního domu kde působila od svého založení v roce 1947 až do roku 1990. V loňském roce soubor oslavil již své šedesátiny. “Hlubina” v názvu souboru zůstala, tak jako stálá inspirace havířským prostředím, kterou jí do vínku dala její zakladatelka, choreografka a dlouholetá umělecká vedoucí prof. Zdena Kyselá. Kromě toho vychází repertoár souboru z kořenů širokého Slezska a Lašska, včetně inspirací slezským barokem. Vrcholem stylizace v taneční tvorbě jsou Lašské tance Leoše Janáčka v choreografii Zdeny Kyselé.
A právě ty si Hlubina připomíná v roce 80. výročí Janáčkova úmrtí a nedožitých devadesátin své zakladatelky. V kontextu ostravského I celorepublikového folklorního života je Hlubina nejen účastníkem řady vystoupení, koncertů a festivalových aktivit, ale sama je pořadatelem nebo spolupořadatelem některých. Vedle XI ročníku “Fokloru bez hranic” je to např. již tradiční přehlídka choreografií “Folklorní inspirace”. Za celou dobu svého “folklorního života” Hlubina reprezentovala Ostravu take v zahraničí. Naposledy v loňském roce na Slovensku, nejdále v Jižní Koreji. V posledních letech se do programové skladby souboru úspěšně zařadily nové choreografie Heleny Skálové i Kateřiny Macečkové.

Vedoucí souboru : Kateřina Macečková
Vedoucí taneční složky : Helena Skálová
Vedoucí cimbálové muziky : Daniel Skála

Dětský folklorní soubor HLUBINKA

Hlubinka je součástí občanského sdružení – „dospělé“ Hlubiny. Pracuje při Lidové konzervatoři v Ostravě-Přívoze, kde již více než 15 let má své pevné zázemí. Při své tvorbě vychází z lidových her, říkadel, tanců a písniček Slezska a Lašska. Ve svých řadách sdružuje Hlubinka děti od předškolního věku až do šestnácti, kdy mohou „postoupit“ do Hlubiny.


Dětem se již před více než deseti lety podařilo ve spolupráci s Ostravským muzeem v centru města obnovit starodávný zvyk „Vynášení Mařeny“, z něhož se stala tradice nejen pro ně a jejich příbuzné a známé, pravidelně vystupují na jarních a předvánočních výchovných koncertech pro děti mateřských a základních škol, vodáckému oddílu Campanula pomáhají „otvírat vodu“, každoročně absolvují jarní a letní taneční soustředění, neodmyslitelné jsou vánoční a jarní besídky dětí všech věkových kategorií. Hlubinka se také představila na řadě festivalů /např. Frýdek-Místek, Břeclav, Lipník n.Bečvou, Dolní Lomná/, v posledních letech spolu se Šlahorkem na Dětské Strážnici 2006 a s menšími dětmi v dětském pořadu MFF Strážnice 2008, v r.2007 ve Lhotce pod Ondřejníkem. Nejstarší děti z Hlubinky reprezentovaly také v zahraničí.

Vedoucí souboru a choreografka : Kateřina Macečková