Účastníci festivalu 2010

ŠEVČÍK – Moravský folklorní soubor

Ostrava, ČR

Folklorní soubor Ševčík je jedním z nejstarších folklorních souborů v Moravskoslezském kraji. Byl založen 21. května 1950 jako soubor mládeže. O devět měsíců později, tedy 24. února 1951, přijal oficiální název Soubor Ladislava Ševčíka. Od roku 1999 pokračuje ve své činnosti jako občanské sdružení Ševčík - Moravský folklorní soubor. Repertoár souboru je zaměřen ryze na oblast Valašska. Při své činnosti využívá soubor skvělého zázemí Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu. Činnost však není zaměřena pouze na nácviky a zvyšování kvality vlastní práce členů, ale i na snahu přiblížit folklorní umění a krásu lidových tradic široké veřejnosti, a to nejen dospělým, ale i mládeži. Tanečníci úzce spolupracují s několika cimbálovými muzikami, především s CM Tolar, která pracuje pod vedením Petra Kolára. Za dobu své působnosti Ševčík absolvoval nespočet vystoupení v Ostravě, České republice, v Evropě i zámoří. V letošním roce oslavuje Ševčík úctyhodných 60 let své činnosti.

 • Vedoucí souboru: Tomáš Svrčina
 • Umělecká vedoucí: Zuzana KönigováSoubor lidových písní a tanců HLUBINA

Ostrava, ČR

Hlubina patří již řadu let mezi přední folklorní kolektivy v České republice. Jméno převzala z názvu ostravské šachty a kulturního domu kde působila od svého založení v roce 1947 až do roku 1990. Poté začala pracovat jako občanské sdružení.. “Hlubina” v názvu souboru zůstala, tak jako stálá inspirace havířským prostředím. V posledních letech se do programové skladby souboru úspěšně zařadily nové choreografie Heleny Skálové i Kateřiny Macečkové. Hlubina se účastní nejen řady vystoupení, koncertů a festivalových aktivit v Ostravě a okolí, v České republice a zahraničí ale je také, kromě jiného, pořadatelem, letos již XIII ročníku “Folkloru bez hranic Ostrava 2010”. V loňském roce byl soubor pozván do chorvatské Rijeky na koncert k příležitosti otevření nového Českého domu. V letošním roce vítá v Ostravě své přátele z České besedy.

 • Vedoucí souboru: Kateřina Macečková
 • Vedoucí taneční složky: Helena Skálová
 • Vedoucí cimbálové muziky: Daniel SkálaDětský folklorní soubor HLUBINKA

Ostrava, ČR

DFS Hlubinka pracuje při Lidové konzervatoři Múzické škole v Ostravě-Přívoze, kde již více než 15 let má své pevné zázemí. Zároveň je součástí „dospělé“ Hlubiny. Při tvorbě svého repertoáru vychází z lidových her, říkadel, tanců a melodií Slezska a Lašska. Ve svých řadách sdružuje Hlubinka děti od předškolního věku až do šestnácti let. Vedle svých širokých aktivit v Ostravě se Hlubinka také představila na řadě domácích festivalů( naposledy letos ve Strážnici ), ale také např. na přelomu června a července v Polsku na mezinárodním festivalu Z daleka i blízka. Na obou akcích ji doprovázela muzika Vrzuška , která pracuje při ZUŠ ve Vratimově. Děti z Hlubinky se také účastní pravidelných tanečních soustředění. Letos na začátku srpna týden tancovali na Gruni.

 • Vedoucí souboru a choreografka: Kateřina Macečková
 • Vedoucí muziky Vrzuška : Kamila BodnárováDětský folklorní soubor KRASNIČANEK

Ostrava-Krásné Pole, ČR

Dětský folklorní soubor Krasničanek vznikl při Základní umělecké školeH.Salichové z Ostravy - Polanky n/O ve spolupráci se Základní školou, Družební ul., Ostrava - Krásné Pole v září 1999. Krasničanek v současné době pracuje ve dvou skupinách - mladší žáci a starší žáci. Děti si zatančily na různých akcí v Ostravě a okolních dědinách (Podzimní slavnost Třebovický koláč, Festival ZUŠ města Ostravy, Přehlídka dětských folklorních souboru FoS Ostrava na Janáčkově konzervatoři, Svátek hudby ZUŠ Polanka n/O, Dolní Lhota, Čavisov…) ale i za hranicemi naší země v Polské republice. Soubor rovněž pořádá akce zaměřené na lidové tradice a zvyky jako je pečení vánočních perníčků, vánoční koledování, vynášení Mařeny, malování velikonočních vajec apod.

 • Vedoucí souboru : Alena Blahová
 • Vedoucí muzičky : Naďa ChalcařováMoravský dětský folklorní soubor HOLÚBEK

Ostrava, ČR

Moravský dětský folklórní soubor Holúbek založil v roce 1994 jako občanské sdružení pan Petr Ščerba. V současnosti je soubor organizačně rozčleněn na tři složky – Holúbek I, II a III. Tyto skupiny pracují buď samostatně nebo se jejich činnost prolíná v přímé návaznosti na nácvik jednotlivých programů. Od září 2009 souboru zázemí poskytuje Středisko volného času Gurťjevova, v Ostravě – Zábřehu. Holúbek zpracovává tance, písně a zvykosloví z oblasti severního Valašska a lašsko-valašského pomezí. Po 15 úspěšných letech si vydobyl ve folklórním světě své stálé místo. V Holúbku najdou náplň svého volného času děti od 5 do 16 let. Ani potom se nemusí s folklórem rozloučit; stalo se již tradicí, že odrostlí tanečníci pokračují v činnosti v dospělém souboru Ševčík, působícím v Ostravě-Zábřehu. Soubor je členem organizací Folklorní sdružení ČR a Folklorní sdružení Ostrava.

 • Organizační vedoucí: Petr Ščerba
 • Umělecká vedou nejstarší taneční skupiny (Holúbek III): Zuzana KönigováDětský soubor Heleny Salichové

Ostrava, ČR

Vznik dětského souboru se datuje do roku 1985, kdy vznikl jako nedílná součást Slezského souboru písní a tanců Heleny Salichové. Stejně jako jeho dospělejší sourozenec se snaží o zpracovávání pěveckého a tanečního materiálu Opavského Slezska.
O rozvíjení lidového cítění a o taneční a pohybový rozvoj dětí se starají zkušení tanečníci dospělé části souboru. Členové souboru jsou podle věku a schopností rozděleni do čtyř skupin, čímž vzniká prostor pro uplatnění mladých tanečníků v širokém věkovém spektru. Soubor zpracovává pěvecký a taneční materiál Opavského Slezska. Největší zásluhu na uchování fragmentů tanečního umění měla PHDr. Hana Podešvová CSc., jejíž materiál dětský soubor zpracovává. V jednotlivých tanečních číslech dětského souboru, jsou vedle vlastních choreografií využity i choreografie postavené na motivech tvorby PHDr. Hany Podešvové CSc., avšak přepracované do nových podob.

 • Vedoucí souboru : Jan Červenka
 • Organizační vedoucí : Silvie ParmováSlezský soubor písní a tanců Heleny Salichové

Ostrava, ČR

Soubor byl založen roce 1977 etnografkou PhDr. Hanou Podešvovou, CSc. a učitelkou Annou Buroňovou. O rok později vznikla souborová cimbálová muzika pod vedením Jaromíra Dadáka, k níž se později připojili i sóloví zpěváci. V roce 1986 začal pracovat dětský soubor.
Novým názvem se roce v 1982 soubor přihlásil ke jménu akademické malířky Heleny Salichové, jejíž sběratelská činnost zachránila na Opavském Slezsku mnoho nenahraditelných hodnot lidového umění před zapomenutím a jejíž 115. výročí narození si letos připomínáme. Materiál mapující oblast mezi Odrou a Opavou (zvláště pak bývalé i současné vesnice Svinov, Třebovice, Porubu, Klimkovice, Krásné Pole, Kyjovice) se stal jedním ze základních východisek pro činnost souboru. Hudební úpravy jsou z dílny hudebního skladatele Jaromíra Dadáka, dalšího ze zakladatelů Slezského souboru písní a tanců Heleny Salichové , jehož osmdesátiny si letos rovněž připomínáme. Při prvních tónech muziky kdekdo v širokém okolí pozná, že přijel soubor z Ostravy Poruby. Že přijel Slezský soubor Heleny Salichové. Takový charakter vtiskla tvorba Jaromíra Dadáka folklornímu kolektivu, ať dospělému, či dětskému.

 • Vedoucí souboru : Lubor Kučera
 • Umělecká vedoucí : Šárka VojtkulákováFolklorní soubor MÁJEK

Brno, ČR

V roce 1974 vznikl v Brně nový národopisný soubor. Členové dětského souboru, jemuž již odrostli, si s sebou přinášeli velice široký záběr zpracovávaného folklorního materiálu.Již první léta činnosti však ukázala potřebu zúžení výběru materiálu, a tak v Májku zakořenil folklor z oblastí Luhačovického Zálesí, Valašska a Malé Hané. Bez muziky to nejde, a tak i práce souboru Májek byla vždy propojena ve spolupráci vedoucího souboru s muzikantskou osobností. Namátkou jmenujme např. Ladislava Prčíka nebo Františka Černého. Program souboru Májek lze zhlédnout např. na festivalech v ČR (Brno, Lázně Bělohrad, Strážnice, Šumperk, Klatovy), ale také v zahraničí (Bulharsko, Holandsko, Chorvatsko, Itálie, Jugoslávie Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko, Velká Británie). V některých zemích se Májek představil opakovaně.Do činnosti souboru ale nepatří jen vystupování a nacvičování tanců a písní, soubor v posledních letech pořádá také například soutěž dětských zpěváčků v Brně, pravidelný košt koláčů, vánoční koncerty, besedy u cimbálu s osobnostmi folklorního hnutí a podobně. Hudební složku souboru tvoří v současnosti mladá muzika Májek. Soubor je členem: České národní sekce CIOFF, Folklorního sdružení ČR, Sdružení přátel folkloru v Brně, Společnosti pro lidové tradice Jihomoravského kraje.

 • Vedoucí souboru – umělecký a organizační: Milan Zelinka
 • Vedoucí muziky : Lenka ZelinkováDětský folklorní soubor ÚSMĚV

Opava, ČR

Dětský folklorní soubor Úsměv Opava vznikl v roce 1978 při Domu dětí a mládeže, jako první dětský folklorní kolektiv na Opavském Slezsku. Jeho zakladateli a vedoucími byli manželé Jan a Olga Wajdovi, kteří spolu soubor vedli až do roku 1998. Po úmrtí manžela vede soubor paní Olga Wajdová, společně se Soňou Wenzelovou. Soubor Úsměv se zabývá prezentací lidového umění z regionu Opavského Slezska, proto také vystupuje v rekonstruovaných krojích z okolí Opavy. Soubor pravidelně spolupracuje s odborníky, kteří se tímto regionem zabývali a zabývají. Při vystoupeních soubor doprovází především cimbálová muzika ZUŠ V. Kálika v Opavě, pod vedením Romana Kubaly, příležitostně pak cimbálová muzika Sekerášé či Wajdovci. Soubor Úsměv má za sebou vystoupení na různých festivalech a přehlídkách doma i v zahraničí. Každoročně se soubor účastní opavských Chodníčků k domovu, představil se ve Strážnici, na dětské Strážnici, v Rožnově pod Radhoštěm, Luhačovicích, Dolní Lomné, Ostravě, na Zemské přehlídce v Kroměříži, v Zábřehu na Moravě, na celostátní přehlídce v Jihlavě... Ze zahraničních festivalů navštívil festivaly v Dánsku, Chorvatsku, Polsku, Rakousku a Litvě. Zřizovatelem je Středisko volného času v Opavě.

 • Vedoucí souboru : Soňa WenzelováFolklorní soubor ISCHIAS

Opava, ČR

Seniorský folklorní soubor Ischias Opava vznikl v roce 1998 jako soubor tvořený převážně rodiči tanečníků z dětského folklorního souboru Úsměv a souboru Vrtek. Soubor pracuje při Středisku volného času v Opavě a zabývá se oživováním lidových písní a tanců regionu Opavského Slezska. Proto také vystupuje v rekonstruovaných pracovních i slavnostních opavských krojích. Při sestavování repertoáru čerpá ze zápisů PhDr. H. Podešvové a spolupracuje s odborníky, kteří se tímto regionem zabývali a zabývají.
Při vystoupeních soubor doprovází převážně cimbálová muzika Sekerášé, příležitostně pak také cimbálová muzika Opavští hudci. Za svou krátkou dobu trvání byl již soubor hostem mnoha festivalů a přehlídek nejen v České republice, opavské Chodníčky k domovu, Slezské dny v Dolní Lomné, Mezinárodní folklorní festival v Petrově, v Praze, ve Strážnici, ale také v zahraničí, v Polsku, Dánsku...

 • Vedoucí souboru : Jaroslava Poláková a Jan Wajda ml.Romský taneční a pěvěcký soubor CIKNE ČHAVE

Nový Jičín, ČR

Romský taneční a pěvěcký soubor Cikne Čhave vznikl v roce 1999, kdy tehdy 12tiletý Tomáš Kačo a jeho dvě sestry Andrea a Veronika zpívali, jezdili na koncerty a festivaly.Byly to krásné a radostné okamžiky, když na romské soutěži ve Valašském Meziříčí získali 3.místo za nejlepší kapelu. Členové spolu tančí už od mala. Na klávesy hraje a zpívá 14-tiletý Patrik Kačo,který studuje 4.rokem Základní uměleckou školu v oboru klavír,po jeho bohu stojí a zároveň ho pěvecký doprovází sestra Veronika Kačová, která získala již mnoho ocenění. Největší úspěch tanečního souboru bylo vítězství na Romském talentu v Praze,kde se usmístil na 1.místě v kategorii tradiční tanec. Veronika získala 1.místo v kategorii zpěv, nakonec i absolutního vítěze. Na housle hraje student Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě Daniel Klempár. Soubor se snaží lidem předávat to krásné z romské kultury.

 • Veducí souboru : Veronika Kačová
 • Vedoucí cimbálové muziky : Daniel KlempárRYBIČKY

Česká beseda Rijeka, Chorvatsko

Rijecké rybičky jsou dnes jednou ze špičkových krajanských tanečních skupin. S velikým úspěchem reprezentují nejen chorvatské Čechy, ale i své město Rijeku. Tyto mladé lidi ve věku 15 až 30 let, ale také druhou skupinu starších tanečníků, vede Snježana Husáková. Choreografii pro ně připravuje a několikrát za rok do Rijeky přijíždí z Prahy choreografky paní Eva Zetová. Paní Zetová také navrhla tomuto souboru dvě soupravy překrásných krojů, které byly ušity z látek dovezených z Čech. Rybičky vystupují po celém území Chorvatska. Zúčastňují se pravidelně celomenšinových manifestací Svazu Čechů - Dožínek a Voničky. V Rijece vystupují na všech Etnopřehlídkách, vystupují i v Gorském Kotaru, Přímoří a Istrii. Rovněž se podílejí na programech mnohých Českých besed. Na pozvání navštívily několikrát i Českou republiku, kde Rybičky předvedly své folklorní tance v Bílovicích nad Svitavou, Římově, Němčicích nad Hanou, v Praze, Chomutově, Rožnově pod Radhoštěm, Hostěradicích a v Ostravě. Pěvecká skupina Nostalgie
Pěvecká skupina se vytvořila ze skupiny nadšenců a milovníků české lidové písničky, kteří zpívali, jak to sami zdůrazňovali, "pro svoji duši". Láska k české písničce je vedla ke snaze společně si zazpívat a touha rozdělit se s jinými o krásu lidové písně i k veřejným vystoupením.Takto vzniklá smíšená pěvecká skupina "Nostalgie" doposud vystupovala na mnoha jevištích v Přímořsko – goranské župě, v Gorském Kotaru, v Opatiji a v Rijece, v mnoha krajanských spolcích i v České republice (v Bílovicích nad Svitavou, Němčicích nad Hanou, Římově, Chomutově, Hostěradicích, v Ostravě…) V roce 2000 začal s těmito zpěváky pracovat Mgr. Petr Trunec z ČR. Tento odborník a zkušený sbormistr je vlastně naučil zpívat sborově a stopy jeho dvouleté práce jsou dodnes znatelné. Po odchodu pana Trunce z Chorvatska se vedení pěvecké skupiny a dirigování ujal náš člen Tony Řehák, který skupinu řídí i doposud. ČB Rijeka byla v říjnu roku 2001 pořadatelem prvních Zpěvánek, celomenšinové přehlídky krajanských pěveckých skupin, které byly pořádány pod patronátem Svazu Čechů v RCH.

 • Předsedkyně ČESKÉ BESEDY Rijeka : Fanynka Husáková
 • Vedoucí tanečních souborů : Snježana Husáková
 • Vedoucí pěvecké skupiny: Tony ŘehákRITMOS & TAMBORES DA CABOVERDIANIDADE

Ostrov Santiago, Kapverdské ostrovy

Folklorní soubor Ritmos & Tambores vznikl na ostrově Santiago, který je součástí Kapverdských ostrovů. Soubor reprezentuje folklor národů, pro které je samozřejmá a životně důležitá sounáležitost s přírodou. Typické pro tento folklor jsou zpěvy a bubny. Soubor sklízí úspěchy na festivalech po celém světě.

 • Vedoucí souboru : Joao José Rodrigues PiresURALSKAJA VĚČORA

Jěkatěrinburg, Ruská federace

Folklorní soubor Uralskaja večora byl založen v roce 1994. Při své práci čerpá z bohaté studnice folklorního materiálu uralské oblasti. Působí při jednom z gymnázií v Jekatěrinburgu, čtvrtém největším městě Ruské federace. Škola klade velký důraz na výuku tance, zpěvu, choreografii i hru na tradiční lidové nástroje. Gymnazisté si osvojují lidové umění prakticky i teoreticky. Ve třech věkových kategoriích působí na 140 dětí. Nejstarší z nich jsou hosty našeho festivalu. Soubor má vysokou kvalitu, což dokazují tituly laureátů folklorních festivalů v Rusku i v cizině.

 • Vedoucí souboru : Larisa Borisovna Šviď
 • Ředitel gymnázia : Nikolaj Nikolajevič SolomějinFolklorní souborGEHEM

Ankara, Turecko

Folklorní soubor Gehem byl založen v roce 1965. Tvoří jej převážně vysokoškolští studenti z Ankary. Soubor má vysokou uměleckou úroveň a značné zkušenosti z mnoha mezinárodních festivalů ve většině evropských zemí, v Kanadě, Číně, Tchaj-wanu a mnoha dalších. Repertoár skupiny zahrnuje tance a rituály pocházející z různých regionů Turecka. Jednou z nejzajímavějších částí programu je tanec točících se dervišů . Tento rituální tanec se nazývá Sema a představuje jakýsi způsob komunikace s Bohem či meditaci v pohybu. Vířivý tanec vychází z filozofie, podle níž základ existence spočívá v otáčivém pohybu . Dervišové se točí kolem své osy při zrychlující se rytmické hudbě. Levou ruku mají lehce skloněnou - směřující k zemi, zatímco pravou drží zdviženou - směřující k nebi. Vesmírná energie tak může procházet skrze tanečníka na zem. Jsou oblečeni do dlouhých bílých rób, na hlavě mají kuželovité plstěné klobouky. Tradiční nástroje jsou Zurna, Davul, Kemence, Darbuka, Saz, Kanun.

 • Veoucí souboru: Enver Keskin
 • Choreograf: Talip H.Kurt