Účastníci festivalu 2012

Folklorní soubor „AKIRATA“
Avarua, Rarotonga, COOKOVY OSTROVY

Repertoár tohoto uměleckého kolektivu z ostrova Rarotonga je zaměřen na tradiční tance, bubnování a melodie Cookových ostrovů. Z celého souboru, který tvoří celkem16 bubeníků spolu s dalšími hudebníky, 9 tanečnic a 8 tanečníků (nepočítaje další taneční talenty v přípravné skupině), se v Ostravě představí 22 členná skupina. Členové taneční skupiny jsou bývalými i současnými vítězi každoročních prestižních uměleckých tanečních soutěží pořádaných na Cookových ostrovech. Kostýmy, které tanečníci v jednotlivých představeních obměňují, jsou inspirovány barvami Pacifiku. Jsou vyrobeny z přírodního vlákna, včetně kůry divoce rostoucích ibišků, rozmanitého peří, perleti, bambusu a dalších přírodnin. Taneční skupina Akirata reprezentovala Cookovy ostrovy na mnoha festivalech a koncertech po celém světě, např. v Dubaji, Novém Zélandě, Číně, ale také v Polsku a České republice. Kromě toho soubor, který patří k těm nejlepším uměleckým kolektivům na Cookových ostrovech, vystupuje na jednotlivých ostrovech při rozmanitých příležitostech až pětkrát týdně.

Prezident: Rohan Ellis
Umělecká vedoucí: Adriane Lafala Ellis

Folklorní soubor „KUD SALONA“
Solin, CHORVATSKO

Kulturní a umělecké sdružení Salona bylo založeno v roce 1943 s cílem uchovávat poklady národní lidové kultury, podporovat tradiční oděv, původní tance a písně, především z dalmatských ostrovů, pobřeží a oblasti dalmatských hor. Vedle tanečníků působí v souboru lidový orchestr, kde vedle mandolíny hraje také „tambura“ – strunný drnkací nástroj patřící do skupiny louten, mandolíně podobný. Zajímavý je také tradiční chorvatský sborový zpěv „a capella“, který prezentuje skupina zpěváků, tzv. Klapa. Motivy obecně oslavují lásku, víno (hrozny), zemi (vlast) a moře. Některé z původních lidových krojů, které kolektiv vlastní, mají více než sto let. Bohatá činnost souboru KUD Salona prostupuje všemi věkovými kategoriemi, působí v něm celkem na 100 členů. Těleso patří mezi přední chorvatské folklorní kolektivy. Umělecká tvorba a vysoká kvalita tohoto kolektivu byla oceněna mnoha diplomy a cenami na folklorních festivalech v Chorvatsku i v zahraničí. V posledních letech souboru tleskalo obecenstvo např. v Maďarsku, Německu, Belgii, Španělsku, Francii, Brazílii a mnoha dalších zemích

Umělecký vedoucí: Boban Nebojsa
President společnosti: Mia Sesartić
Tajemník společnosti: Igor Čičerič

Studentský soubor písní a tanců „POLONINY“
Rzeszów, POLSKO

Tento studentský umělecký kolektiv byl založen v roce 1969 při Technické univerzitě v Řešově. V současnosti jej tvoří více než 100 členů, kteří působí ve čtyřech tanečních skupinách, pěvecké skupině a lidové muzice. Repertoár tvoří především lidové písně a tance z okolí Řešova, regionů jižního a východního Polska, všechny polské národní tance. Soubor má bohaté krojové vybavení. Kolektiv absolvoval celkem na 2000 koncertů doma, v Evropě i v zámoří. Svou univerzitu, město Řešov i celé Polsko reprezentoval např. ve Švédsku, Velké Británii, Itálii, Maltě, Vatikánu, Izraeli, Portoriku, USA a mnoha dalších zemích. Také v České republice nevystupuje poprvé. Vystoupení vysoké umělecké kvality jsou nejen vřele přijímána publikem, ale také často obdivně recenzována v tisku. Kolektiv je účastníkem a laureátem řady významných domácích i mezinárodních folklorních festivalů, vystupoval také v mnoha domácích i zahraničních televizních pořadech, kapela natáčela v rozhlase. Poloniny patří k předním polským folklorním kolektivům

Umělecká vedoucí a choreografka: Alina Kosciolek-Rusin
Organizační vedoucí: Marcin Zych
Vedoucí muziky: Jacek Laska

Folklorní soubor „KUD BRANKO RADICEVIC“
Bělehrad - Zemun, SRBSKO

Folklorní soubor "Branko Radicevic" byl založen 31. května 1921. Je jedním z nejstarších amatérských uměleckých souborů v Srbsku a bývalé Jugoslávii. V současnosti má umělecký kolektiv více než 400 členů působících v několika sekcích – tanečním souboru, dětském folklorním souboru, souboru lidových nástrojů, folklorní taneční škole, kolektivu seniorů. Dominantní částí je taneční složka, ve které je zapojeno na 200 tanečníků. Vystoupení, která absolvovali tanečníci za doprovodu lidové muziky na největších pódiích celého světa byla vždy vysoce hodnocena. Ocenění, která soubor získal, jsou dokladem, že "Radicevic" byl po desetiletí jedním z nejúspěšnějších zástupců Srbské kultury v zahraničí. Základní umělecká orientace souboru vychází z citlivé stylizace a rozvíjení tradičního lidového dědictví. Staví na vysoké kvalitě provedení a velkém počtu mladých členů. V průběhu let soubor účinkoval v řadě zemí celého světa, např. v Africe, Maroku, Francii, Španělsku, Řecku, Německu, Itálii, Švédsku, Rakousku, Bulharsku, Belgii a dalších.

Umělecká vedoucí: Ivanka Vujcic

Folklorní soubor „SONDER FELDING FOLKEDANSERE“
Sønder Felding, DÁNSKO

Taneční soubor, či spíše skupina má v současnosti zhruba 50 členů. Kolektiv vznikl v roce 1967. Členové se scházejí nepravidelně, jen tak pro radost z tance, ze setkávání. Věk nehraje roli, tančí spolu generace mladých i starších tanečníků (16 až 65 let). Skupina předvádí tance z celého Dánska z období let 1750-1820. Většinou se jedná o tance párové, ale i čtverylkové v polkovém, valčíkovém, či mazurkovém rytmu. Občas do svého programu zařadí i taneční hru. Nezabývají se choreografickým zpracováním, tančí tak, jak je materiál zapsán – v původní podobě.. Doprovod tvoří muzika, většinou složená z harmoniky, violy a basy. Muzikanti pouze hrají, vokální doprovod pro dánský folklor není typický ( týká se to i tanečníků – nikdy si při tanci nezpívají). Pozornost si zaslouží kroje. Jsou autentické a pocházejí z oblastí, ze kterých pocházejí předkové tanečníka či tanečnice. Jsou to přesné kopie dobového oblečení, většinou vlastnoručně ušité. Dodržují přesně zákonitosti nošení – např. – kdo má černý klobouk, nosí kabát, ten, koho zdobí červená čepička, tančí ve vestě . Zajímavostí je, že klobouky nosí také ženy. U taneční skupiny můžeme však obdivovat nejen jejich pestré a originální oblečení, ale také opravdovou radost a chuť, s jakou předvádějí své tance.

Vedoucí skupiny: Jens Hallundbaek

ONDŘEJNICA – lašský soubor písní a tanců
Stará Ves nad Ondřejnicí, ČR

Ondřejnica byla založen v roce 1977. Původní dětská skupina místní základní školy přerostla do podoby více než stočlenného souboru s cimbálovou muzikou, taneční a pěveckou skupinou, dvěma dětskými skupinami a sólisty. Soubor se snaží nalézat a oživovat téměř zapomenuté písně, tance, zvyky a obyčeje svého regionu na jihozápadním okraji Ostravy. Usiluje o osobité ztvárnění lašského folkloru, které by se svým výrazem nevzdalovalo původnímu záměru lidových tvůrců. Nejsilnější a nejpůsobivější stránkou tanečního, pěveckého i hudebního projevu je jemná lyrika, jednoduchost a prostota. Lašské písně a tance mohli slyšet a vidět účastníci jeho vlastních koncertů, festivalů "Staroveské zámecké léto", národopisných slavností a přehlídek, Janáčkova hudebního Lašska a Hukvaldech a jiných kulturních akcí po celé republice. Ondřejnica reprezentovala svou vlast také v zahraničí - Polsko, Francie, Turecko, Dánsko, Belgie, Bulharsko, Slovensko, Sicílie. Mnohé písně v podání zpěváků a muziky souboru zaznívají na vlnách českého rozhlasu. Česká televize - studio Ostrava natočila o Ondřejnici pořad Vonička z domova. Největším úspěchem souboru bylo ocenění jeho programu "Moje Lašsko", sestaveného z písní a tanců povodí Ondřejnice, které inspirovaly i Leoše Janáčka k jeho vyznání k rodnému kraji.

Umělecká vedoucí: Yvona Voráčová
Organizační vedoucí: Pavla Hranická

Hanácký soubor písní a tanců KLAS
Kralice na Hané, ČR

Soubor působí v Kralicích na Hané, nedaleko Prostějova, od roku 1971. Na svých vystoupeních prezentuje lidové písně, tance a zvyky folklorní oblasti Haná. Členskou základnu tvoří na 40 tanečníků, zpěváků a muzikantů. Za dobu své existence se kolektiv zúčastnil řady mezinárodních festivalů a vystoupení doma i v zahraničí. Měli jej možnost vidět diváci v Belgii, Itálii, Bulharsku, Rakousku, Německu, Polsku, Maďarsku, Rusku, na Slovensku a nejčastěji snad ve Francii. Jeho tanečníci i muzikanti několikrát natáčeli v České televizi i v rozhlase. Součástí dospělého souboru jsou i jeho dětské složky, 18 členný Klásek a jeho 30 členná mladší složka Kláseček.

Umělecká vedoucí souboru a choreografka: Vladimíra Šolcová
Organizační vedoucí: Eliška Slezáčková

Milena a Jiří PITTEROVI
Praha, ČR

Folkloru se věnují od konce 50.let. Jejich taneční začátky patřily souboru Josefa Vycpálka, stali se jedněmi ze zakládajících členů taneční skupiny souboru Chorea Bohemica a později členy souboru Kytice, který od konce 80.let Milena Pitterová vede. Dnes je Kytice dětským souborem. V současnosti jsou manželé Pitterovi členy Malé české muziky Jiřího Pospíšila, spolupracují také s Muzikou Vycpálkovci. V roce 2003 se stali „za citlivý a harmonický taneční projev“ laureáty Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Tento výjimečný taneční pár se představil mimo jiné také na seniorském folklorním festivalu v Petrově-Plžích či na ostravské přehlídce Regiony jak je neznáme.

Soubor lidových písní a tanců HLUBINA
Ostrava, ČR

www.hlubinaostrava.cz

Hlubina patří již řadu let mezi přední folklorní kolektivy v České republice. Jméno převzala z názvu ostravské šachty a kulturního domu kde působila od svého založení v roce 1947 až do roku 1990. V loňském roce soubor oslavil již své šedesátiny. “Hlubina” v názvu souboru zůstala, tak jako stálá inspirace havířským prostředím, kterou jí do vínku dala její zakladatelka, choreografka a dlouholetá umělecká vedoucí prof. Zdena Kyselá. Kromě toho vychází repertoár souboru z kořenů širokého Slezska a Lašska, včetně inspirací slezským barokem. Vrcholem stylizace v taneční tvorbě jsou Lašské tance Leoše Janáčka v choreografii Zdeny Kyselé. A právě ty si Hlubina připomíná v roce 80. výročí Janáčkova úmrtí a nedožitých devadesátin své zakladatelky. V kontextu ostravského I celorepublikového folklorního života je Hlubina nejen účastníkem řady vystoupení, koncertů a festivalových aktivit, ale sama je pořadatelem nebo spolupořadatelem některých. Vedle XI ročníku “Fokloru bez hranic” je to např. již tradiční přehlídka choreografií “Folklorní inspirace”. Za celou dobu svého “folklorního života” Hlubina reprezentovala Ostravu take v zahraničí. Naposledy v loňském roce na Slovensku, nejdále v Jižní Koreji. V posledních letech se do programové skladby souboru úspěšně zařadily nové choreografie Heleny Skálové i Kateřiny Macečkové.

Vedoucí souboru: Kateřina Macečková
Vedoucí taneční složky: Helena Skálová
Vedoucí cimbálové muziky: Daniel Skála

Dětský folklorní soubor HLUBINKA
Ostrava, ČR

Hlubinka je součástí občanského sdružení – „dospělé“ Hlubiny. Pracuje při Lidové konzervatoři v Ostravě-Přívoze, kde již více než 15 let má své pevné zázemí. Při své tvorbě vychází z lidových her, říkadel, tanců a písniček Slezska a Lašska. Ve svých řadách sdružuje Hlubinka děti od předškolního věku až do šestnácti, kdy mohou „postoupit“ do Hlubiny. Dětem se již před více než deseti lety podařilo ve spolupráci s Ostravským muzeem v centru města obnovit starodávný zvyk „Vynášení Mařeny“, z něhož se stala tradice nejen pro ně a jejich příbuzné a známé, pravidelně vystupují na jarních a předvánočních výchovných koncertech pro děti mateřských a základních škol, vodáckému oddílu Campanula pomáhají „otvírat vodu“, každoročně absolvují jarní a letní taneční soustředění, neodmyslitelné jsou vánoční a jarní besídky dětí všech věkových kategorií. Hlubinka se také představila na řadě festivalů /např. Frýdek-Místek, Břeclav, Lipník n.Bečvou, Dolní Lomná/, v posledních letech spolu se Šlahorkem na Dětské Strážnici 2006 a s menšími dětmi v dětském pořadu MFF Strážnice 2008, v r.2007 ve Lhotce pod Ondřejníkem. Nejstarší děti z Hlubinky reprezentovaly také v zahraničí.

Vedoucí souboru a choreografka: Kateřina Macečková

Dětský folklorní soubor KRASNIČANEK
Ostrava-Krásné Pole, ČR

DFS Krasničanek vznikl v září 1999. V souboru se od jeho počátků vystřídalo mnoho dětí ve věku od 4 do 13 let nejen z Krásného Pole, ale také z Čavisova, Dolní Lhoty, Vřesiny či Poruby. Poté, co soubor vystřídal různá místa svých nácviků, zkouší v současné době přímo na Radnici obce. A to ve dvou skupinách - mladší a starší žáci. Na hodinách se děti věnují správnému držení těla, pohybové taneční průpravě, zpěvu, ale hlavně tanci opavského Slezska, který pak rády prezentují na veřejnosti. Soubor rovněž pořádá akce zaměřené na lidové tradice a zvyky jako je pečení vánočních perníčků, vánoční koledování, vynášení Mařeny, malování velikonočních vajec apod. Děti si zatančily na různých akcích v Ostravě a okolních dědinách (Podzimní slavnost Třebovický koláč, Festival ZUŠ města Ostravy, Přehlídka dětských folklorních souboru FoS Ostrava na Janáčkově konzervatoři, Svátek hudby ZUŠ Polanka n/O, Dolní Lhota, Čavisov…) ale i za hranicemi naší země v Polské republice.

Vedoucí souboru : Alena Blahová
Vedoucí muzičky : Naďa Chalcařová

Slezský soubor písní a tanců Heleny Salichové
Ostrava, ČR

Soubor byl založen v roce 1977 etnografkou Hanou Podešvovou a Annou Broňovou pod názvem Satina. Soubor tedy v letošním roce slaví své pětatřicátiny. Cimbálová muzika pod vedením Jaromíra Dadáka, který je také autorem všech souborových hudebních úprav, vznikla o rok později. Novým názvem se roce v 1982 soubor přihlásil ke jménu akademické malířky Heleny Salichové, jejíž sběratelská činnost zachránila na Opavském Slezsku mnoho nenahraditelných hodnot lidového umění před zapomenutím. V roce 1985 začala při souboru pracovat dětská taneční složka. Od roku 1996 soubor působí při VŠB - TU Ostrava. Jedním ze základních východisek pro činnost souboru se stal materiál mapující oblast mezi Odrou a Opavou (zvláště pak bývalé i současné vesnice Svinov, Třebovice, Porubu, Klimkovice, Krásné Pole, Kyjovice). Slezský soubor Heleny Salichové, též nazýván Salichovci, je velmi aktivním seskupením lidí, kteří během celého roku mají velmi pestrý program. Pořádají vlastní koncerty, bály (součástí programu je klání o titul Slezského krále) a účastní se mnoha folklorních festivalů doma i v zahraničí. V září roku 2004 uspořádali v prostorách Třebovického parku v Ostravě - Třebovicích 1. ročník Podzimní slavnosti – Třebovický koláč (www.trebovickykolac.com). Letos zvou již na 9. ročník tohoto multižánrového festivalu.

Vedoucí souboru: pan Lubor Kučera
Umělecká vedoucí: Šárka Vojtkuláková
Vedoucí cimbálové muziky: pan Tomáš Jakeš

ŠEVČÍK – Moravský folklorní soubor
Ostrava, ČR

Folklorní soubor Ševčík je jedním z nejstarších folklorních souborů v Moravskoslezském kraji. Byl založen 21. května 1950 jako soubor mládeže. O devět měsíců později, tedy 24. února 1951, přijal oficiální název Soubor Ladislava Ševčíka. Od roku 1999 pokračuje ve své činnosti jako občanské sdružení Ševčík - Moravský folklorní soubor. Repertoár souboru je zaměřen ryze na oblast Valašska. Při své činnosti využívá soubor skvělého zázemí Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu. Činnost však není zaměřena pouze na nácviky a zvyšování kvality vlastní práce členů, ale i na snahu přiblížit folklorní umění a krásu lidových tradic široké veřejnosti, a to nejen dospělým, ale i mládeži. V rámci souboru pracuje rovněž taneční přípravka. Malí tanečníci jsou však pro dospělý Ševčík vychováváni v dětském souboru Holúbek. Tanečníci úzce spolupracují s několika cimbálovými muzikami, především s CM Úsměv, která pracuje pod vedením Martina Zálesného. Za dobu své působnosti Ševčík absolvoval nespočet vystoupení v Ostravě, České republice, v Evropě i zámoří.

Vedoucí souboru: pan Tomáš Svrčina
Umělecká vedoucí: paní Vladimíra Křístková

Moravský dětský folklorní soubor HOLÚBEK
Ostrava, ČR

Moravský dětský folklórní soubor Holúbek založil v roce 1994 jako občanské sdružení pan Petr Ščerba. V současnosti je soubor organizačně rozčleněn na čtyři složky – Holúbátka, Holúbek I, II a III.
Holúbek zpracovává tance, písně a zvykosloví z oblasti lašsko-valašského pomezí a severního Valašska. Po 17 úspěšných letech si vydobyl ve folklórním světě své stálé místo. V Holúbku najdou náplň svého volného času děti od 4 do 16 let. Ani potom se nemusí s folklórem rozloučit; stalo se již tradicí, že odrostlí tanečníci pokračují v činnosti v dospělém souboru Ševčík, působícím v Ostravě-Zábřehu.

Organizační vedoucí : p. Petr Ščerba,
Umělecká vedoucí : p. Kristýna Pavlíková-Mílková.