Účastníci festivalu 2018

Folklorní soubor LE TRADIZIONI

Minturno, Itálie

Folklorní sdružení "Le Tradizioni" bylo založeno v roce 1972 v italském městě Minturno s cílem znovuobjevit a přehodnotit venkovskou kulturu prostřednictvím studia lidové hudby, lidového tance a jazyka. Dnes v souboru působí především mladí studenti či pracující, kteří jsou oddáni folkloru a plní odhodlání chtějí prezentovat kulturu Minturna po celém světě. Ta je součástí starých tradic střední a jižní Itálie vycházejících zejména z folkloru neapolského a římsko-lazijského.
Při svých vystoupeních oblékají dívky z Le Tradizioni místní ženský kroj pacchiana. Ten byl v roce 1934 při příležitosti svatby krále Umberta II. vyhodnocen jako nejkrásnějšího kroj v Itálii a roku 1981 získal cenu za nejlepší kostým na světovém folklorním festivalu v kolumbijské Bogotě.
Muzikanti využívají typické italské nástroje – akordeony, kytary či bicí nástroje, ale také některé tradiční starodávné jako dřevěný rytmický nástroj tric ballac nebo zvláštní bubínek puti puti.

Vedoucí souboru: Alessandro Gaetani
www.le-tradizioni.it

Akademický folklorní soubor SVETOZAR MARKOVIĆ

Kragujevac, Srbsko

Srbský soubor Svetozar Marković s více než čtyřicetiletou tradicí byl založen jako jedna ze sekcí Kulturní umělecké společnosti na Univerzitě Kragujevac v dubnu 1977 a své jméno přijal z názvu samotné univerzity. Folklorní sekci té doby se podařilo, díky kvalitní práci a velkému zájmu mladých středoškolských a univerzitních studentů, zvládnout techniku a styl zpracovávaného národopisného materiálu, a tak dát vzniknout vlastním vystoupením.
Ve svém repertoáru má Svetozar Marković téměř všechny etnografické oblasti Srbska, stejně jako další oblasti, kde srbský lid žije a udržuje svou tradici. Pečlivě volené tance a písně vybírány dle jejich autenticity a originality tak tvoří zajímavou a pestrou nabídku srbského folkloru, se kterou soubor slaví úspěchy u domácího i zahraničního publika. V posledních letech si přivezli vysoká ocenění z festivalů v Estonsku, Polsku, Maďarsku, ze Sicílie či Francie.

Vedoucí souboru: Jelena Krstić

SHILPAGYA INDIA

Ahmadábád, Indie

Soubor pochází z města Ahmadábád, ze státu Gudžarát, který se nachází v západní části Indie. Shilpagya se řadí mezi přední skupiny zpracovávající tradiční indické taneční a hudební umění. Repertoár souboru je založen především na folklorních, ale i klasických tancích spojených s regionální hudbou z nejrůznějších částí Indie. Skupina se velmi důrazně zasazuje o udržování kultury svých předků.
Spolek organizuje nespočet kulturních akcí a hudebních pořadů v Indii i v zahraničí. Věnují se však také výuce lidového tanečního i hudebního umění a rozšiřování povědomí o indickém folkloru a obyčejích ve vzdělávacích institucích všech úrovní. Za období své existence se zúčastnili na více než 70 festivalech v 18 zemích světa.
Písně a tance jsou doprovázeny muzikanty hrajícími na tradiční indické nástroje dholak, tabla, dhol, daf, harmonium, kanjira a další.

Vedoucí souboru: Vihang Shah
Vedoucí muziky: Vipul Trivedi
www.shilpagyaindia.com

MUSICA FOLKLORICA

Velká nad Veličkou, Česká republika

Kapela Musica Folklorica vznikla v roce 2001 z původně příležitostného tria Petr Pavlinec, Miroslav Kolacia a Martin Slovák, hrajícího převážné skladby určené pro cimbál s doprovodem. Sestavu postupně doplňovali další houslisté, violisté a hráči na dechové nástroje, vesměs muzikanti mající zkušenosti z jiných folklorních těles. Složení muziky i název se v průběhu let obměňoval, až v roce 2006 se definitivně ustálilo označení Musica Folklorica.
Hlavním motivem spolupráce muzikantů je především snaha podívat se na hudební materiál z poněkud jiného úhlu a vytvářet snímky, u kterých není až tak důležitý komerční úspěch. Repertoár muziky tvoří především vlastní úpravy hudebních témat z moravskoslovenského pomezí a okrajově i skladby z oblasti Rumunska a Maďarska či autorská tvorba.
Muzika má za sebou řadu koncertů a vystoupení, každoročně se zúčastňuje například mezinárodního folklorního festivalu Ozvěny Horňácka nebo Horňáckých slavností. K nejzajímavějším projektům poslední doby patří spolupráce s vynikajícím a bohužel již zesnulým zpěvákem Lubošem Holým, dále s Veronikou Malatincovou či Martinem Prachařem, jedním z nejvýraznějších interpretů lidových písní na Horňácku.

Musica Folklorica hraje ve složení: Miroslav Kolacia – housle, Lubomír Graffe – housle, Jaroslav Panák – housle, Michal Uhříček – viola, Martin Slovák – kontrabas, Petr Pavlinec – cimbál, Martin Prachař – sólový zpěv
www.musicafolklorica.cz

Cimbálová muzika TRAGAČ

Brušperk, Česká republika

Mladá cimbálová muzika se zformovala v Brušperku při Základní umělecké škole Vojtěcha Martínka, kde ji několik let vedl Přemysl Verlík. V roce 2015 se muzika osamostatnila, v průběhu let prošla proměnou personálního obsazení a dnes se rozvíjí svépomocí. Zaměřuje se na hudební zpracování motivů lašského regionu, ale s chutí hrají také písně z dalších moravských oblastí.
Hudebně doprovází při vystoupeních LSPT Ondřejnica ze Staré vsi nad Ondřejnicí, v roce 2017 podpořili začínající dětský soubor Paskovjánek manželů Švachových a nově od letošního roku spolupracuje také se SLPT Hlubina, kterou doprovodili na MFF ve Strážnici. Aktivně se podílí na spolupořádání rozličných kulturních akcí v blízkosti svého působiště jako je Krmelínský jarmark, folklorní festival Lašské městečko nebo připravují vánoční či letní posezení u muziky.

Umělecký vedoucí: Jakub Adamus
Organizační vedoucí: Tereza Holexová
www.tragac.cz

Folklorní soubor BEJVÁVALO

Praha, Česká republika

Folklorní spolek Bejvávalo založili v roce 2010 Radka Tesárková a Jiří Svoboda. Ke spolupráci oslovili manžele Milenu a Jiřího Pitterovi, a tak se v Bejvávalu setkali bývalí tanečníci ze známých českých těles jako jsou Vycpálkovci, Kytice, Jarošovci, Květy, Chorea Bohemica a další. Kolektiv se specializuje na folklor z Čech a v současné době v něm působí 9 tanečních párů. Říkají o sobě, že jsou souborem tanečníků dříve narozených – nejstarší tanečník se narodil již v roce 1943, nejmladší pak na konci 70. let. Všechny ale spojuje společná touha tančit pro radost a rozdávat ji dále.
První vystoupení absolvovalo Bejvávalo v lednu 2012 v Městské knihovně v Praze, kam se každoročně vrací do pořadu My máme talent. Pravidelně představují své umění také na festivalu Senioři jako víno, zúčastnili se však i Mělnického vrkoče, Pojizerského folklorního festivalu a mezinárodního folklorního festivalu Zlínské besedování. Úspěchy ale slaví také v jiných tanečních stylech, v roce 2014 byl soubor pozván na Mistrovství světa v rock´n´rollu v Praze a setkal se s velmi pozitivními ohlasy.

Vedoucí souboru: Radka Tesárková a Milena Pitterová
Choreografie: Milena a Jiří Pitterovi
Zřizovatel souboru: DDM Praha 7
www.ddmpraha7.cz/lidovy-tanec.html

Slezský soubor HELENY SALICHOVÉ

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA

Ostravský soubor, který byl založen v roce 1977 etnografkou PhDr. Hanou Podešvovou a učitelkou Annou Buroňovou, v loňském roce oslavil své 40. výročí. V současnosti v SSHS působí při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava dospělá taneční složka, dětská taneční skupina a cimbálová muzika, která se zformovala pod vedením Jaromíra Dadáka rok po vzniku souboru.
Pod stávajícím názvem působí SSHS od roku 1982 a hlásí se jím ke jménu akademické malířky Heleny Salichové, sběratelky lidového umění Opavského Slezska, folklorní oblasti, které se soubor při své práci věnuje.
Členové SSHS jsou také pořadateli jednoho z významných ostravských kulturních festivalů propagující mimo jiné folklor a lidovou kulturu, podzimní slavnosti Třebovický koláč, jejíž 15. ročník je připraven na třetí víkend v září. Ve spojitosti s činností souboru nelze také opomenout každoročně s úspěchem pořádaný Slezský bál.

Vedoucí souboru: Lubor Kučera
Umělecká vedoucí souboru: Šárka Vojtkuláková
www.sshs.cz

Soubor lidových písní a tanců HLUBINA

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA

Jeden z nejstarších folklorních kolektivů v České republice převzal své jméno z názvu ostravské šachty a kulturního domu, pod jehož střechou působil od svého založení prof. Zdenou Kyselou v roce 1947 až do roku 1990. V současnosti pracuje SLPT Hlubina při SVČ Korunka v Ostravě-Mariánských Horách. Soubor ve svém repertoáru vychází z materiálu širokého Slezska a Lašska, a to včetně inspirací slezským barokem, a jako jeden z mála kolektivů v ČR se zaměřuje také na projevy havířského prostředí. Součástí SLPT Hlubina je taneční skupina PRA-Hlubina a dětský soubor Hlubinka.
SLPT Hlubina je spoluzakladatelem a každoročním pořadatelem festivalu Folklor bez hranic a v letošním roce jeho členové uspořádali již šestý ročník Havířského bálu. Kromě řady tuzemských vystoupení, reprezentoval soubor Ostravu mnohokrát také v zahraničí, v posledních letech například ve Španělsku nebo Turecku, dříve v Jižní Koreji či na Maltě. Na sobotu 17. listopadu Hlubina připravuje slavnostní koncert k oslavě 70. výročí od svého založení a zároveň 100 let od narození zakladatelky souboru paní Zdeny Kyselé.

Vedoucí souboru: Kateřina Macečková
Vedoucí taneční složky: Helena Skálová
www.hlubinaostrava.cz

Moravský folklorní soubor ŠEVČÍK

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA

Historie MFS Ševčík sahá až do roku 1950, kdy byl založen jako mládežnický soubor a záhy přijal jméno Ladislava Ševčíka, na něž se odkazuje dodnes. V současnosti soubor působí při Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu a svou činnost spatřuje především ve snaze přiblížit folklorní umění a krásu lidových tradic široké veřejnosti, a to nejen dospělým, ale i mládeži.
Ve svém repertoáru Ševčík zpracovává tance, písně a zvykoslovná pásma z celé oblasti Moravského Valašska, zvláště pak z jeho jižní části. S cílem prezentovat atmosféru tradičních valašských slavností pořádá soubor každoročně milovníky folkloru oblíbený Valašský bál. Ševčík-MFS spolupracuje v rámci svých vystoupení a nácviků s CM Úsměv a CM Tolar. Za dobu své působnosti Ševčík absolvoval nespočet vystoupení v Ostravě, ČR, Evropě i zámoří. V loňském roce reprezentoval Českou republiku na festivalu „Vršački venac“ v Srbsku.

Organizační vedoucí: Tomáš Svrčina
Umělečtí vedoucí: Zuzana Königová
sevcik-mfs.aspone.cz

Dětský folklorní soubor KRASNIČANEK

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA

Dětský folklorní soubor Krasničanek vznikl pod Základní uměleckou školou H. Salichové ve spolupráci se ZŠ v Krásném Poli v září 1999. V souboru působí děti ve věku 6–10 let a věnují se nejen správnému držení těla, pohybové taneční průpravě, zpěvu, ale hlavně tanci opavského Slezska, který pak prezentují na veřejnosti formou tanečních pásem. Kromě tanečních vystoupení v Ostravě a okolí soubor pořádá také jiné akce zaměřené na lidové tradice a zvyky jako je pečení vánočních perníčků, vánoční koledování, vynášení Mařeny, malování velikonočních vajec apod. Soubor doprovází hudecká muzika ve složení Hana Broskevičová – prim a Iveta Lichá – flétna.

Vedoucí souboru: Alena Blahová


Dětský folklorní soubor HLUBINKA

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA

Folklorní soubor Hlubinka vznikl v 60. letech minulého století při domě kultury Dolu Hlubina v Ostravě. Od r. 1992 působí pod vedením Kateřiny Macečkové při Lidové konzervatoři a Múzické škole v Ostravě-Přívoze. V řadách dětského folklorního souboru Hlubinka, který je součástí SLPT Hlubina, působí děti a mládež ve věku od 4 do 16 let. Práce s dětmi je zaměřena na zpracování lidových her, zvykoslovného, tanečního a písňového materiálu severovýchodní Moravy - folklorních regionů Slezska a Lašska. Vedle četných tanečních vystoupení se Hlubinka věnuje také pořádání jarních a vánočních koncertů, výchovných koncertů pro základní a mateřské školy, dětského krojovaného bálečku nebo starodávného lidového zvyku „vynášení Mařeny“.
Mezi úspěchy Hlubinky se řadí ocenění na výběrových přehlídkách dětských folklorních souborů, vystoupení v dětských pořadech Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a na dalších folklorních festivalech v celé České republice i v zahraničí. Dětský folklorní soubor doprovází cimbálová muzička Hlubinka složená z muzikantek - tanečnic z dospělého souboru Hlubina.

Vedoucí souboru: Kateřina Macečková

Moravský dětský folklorní soubor HOLÚBEK

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA

Dětský folklorní soubor Holúbek byl založen v roce 1994 panem Petrem Ščerbou. V současnosti působí soubor při SVČ Gurťjevova v Ostravě-Zábřehu, je rozčleněn na čtyři organizační složky a poskytuje tak prostor k využití volného času dětem ve věku od 3 do 16 let. Odrostlí tanečníci pak mohou dále pokračovat v činnosti v dospělých souborech působících v Ostravě či v okolí, tradicí se však již stalo, že tak činí v MFS Ševčík, který je svým regionálním zaměřením Holúbku nejblíže.
Holúbek zpracovává tance, písně a zvykosloví z oblasti nížinného Lašska, valašsko-lašského pomezí a severního Valašska. Soubor doprovází hudecká muzika Iskérka působící při ZUŠ Edwarda Runda ve Slezské Ostravě.
Kromě účasti na akcích folklorního charakteru v ČR se soubor prezentuje i v zahraničí – navštívil Slovensko, Polsko, Rusko či Turecko. V letošním roce se již představil na festivalu v Maďarsku a na podzim čeká Holúbek zájezd do ruského Volgogradu. Je také organizátorem Mezinárodního dětského festivalu Děti a tradice a pro děti připravuje řadu dalších aktivit jako jsou letní tábor, šmigrust, oslava dne dětí a mnoho jiných.

Umělecká vedoucí: Kristýna Mílková-Pavlíková
Vedoucí muziky: Jarmila Červenková
www.holubek.cz