Účinkující 2021

Kulturní umělecké sdružení Sloboda

Rumenka, SRBSKO
Mládežnický soubor byl založen v roce 1980 v Rumence poblíž Nového Sadu na severu Srbska. V průběhu čtyřiceti let působilo v uskupení několik tisíc tanečníků a zpěváků, v současnosti má soubor asi 150 členů, zejména z řad dětí a mládeže.
Při svých vystoupeních Sloboda prezentuje folklor nejen různých částí Srbska, ale také jiných území, kde Srbové žijí, a soustředí se na předvedení tradičních srbských obyčejů a lidových slavností. Soubor využívá rekonstruované kroje specifické pro každou oblast, které byly uzpůsobeny k tanečním vystoupením.

VÍCE

Studentský soubor písní a tanců Poloniny

Řešov, POLSKO
Umělecká pěvecká a taneční skupina Poloniny působí při Technické univerzitě v Řešově a její vznik sahá do roku 1969. V současné době má soubor asi sto členů, většinou z řad studentů univerzity.
Ve svém repertoáru soubor zpracovává především řešovský folklor, který se vyznačuje spontánností a dynamikou, ale také polské národní tance a písně a lidové umění jižního a východního Polska. Tanec bývá doprovázen zpěvem a muzikou s tradičními nástroji jako jsou housle, klarinet, kontrabas či akordeon.

VÍCE

Folklorní soubor Čačinare

Spišská Nová Ves, SLOVENSKO
Folklorní uskupení Čačinare se zformovalo v roce 2009 z bývalých členů souboru Čačina, zde je také původ jejich názvu odkazující na bohaté jehličnaté lesy v oblasti Spiše.
Soubor se věnuje regionu východního Slovenska, zpracovává tance ze Spíše, Šariše a Zemplína a vystupuje v krojích z východního a středního Slovenska, mezi nimiž lze nalézt také originály staré i sto let. Při souboru působí také cimbálová muzika a neodmyslitelnou součástí hudební složky jsou také heligónky či akordeon.

VÍCE

Folklorní soubor Skejušan

Chomutov, ČESKÁ REPUBLIKA
Hudební umělecké uskupení Skejušan vzniklo v roce 1990, kdy se několik nadšenců z řad chomutovských Rusínů rozhodlo založit folklorní skupinu. Jejím cílem je připomínat zvyklosti a písně jejich předků, kteří odešli v polovině 19. století do Rumunska za prací a po druhé světové válce se vrátili zpět do Československa, mj. také do Chomutova. Zakladatelé soubor pojmenovali po své rodné vesnici Scaius neboli Skejuš v západním Rumunsku. Skejušan je jediným souborem v České republice, který zpívá v rusínském jazyce, a to za doprovodu harmoniky.

Folklorní soubor Mateník

Praha, ČESKÁ REPUBLIKA
Jméno lidového tance ve střídavém třičtvrtečním a dvoučtvrtečním taktu přijal do svého názevu pražský folklorní soubor Mateník, který v roce 1991 založila choreografka Petra Tužilová. Soubor navazuje na tradici klasického zpracování lidového tance po vzoru J. Vycpálka a manželů Rejškových a věnuje se širokému spektru etnografických oblastí Čech, Moravy i Slovenska.
Od svého založení navštívil soubor řadu domácích i zahraničních festivalů, zavítal do Springville v USA, pravidelně je zván na MFF v Newportu (VB), ale také se sám podílí na pořádání folklorního festivalu Jižní Město v Praze 4.

VÍCE

Musica Balkanika

Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
Brněnská kapela Musica Balkanika vznikla v roce 2015. Jak již napovídá její název, zaměřuje se na interpretaci lidové hudby především z oblasti Balkánského poloostrova, zejména ze Srbska, Chorvatska, Makedonie či Bulharska. Vzhledem k zaměření jednotlivých členů kapely se do repertoáru občas dostanou také žánry více či méně vzdálené, jako je ukrajinská lidová hudba nebo gipsy jazz.
Charakter hraných písní je různorodý od pomalých a zádumčivých až po rychlé a skočné, netypické jsou písně v tzv. lichých rytmech. Zpěv je doprovázen nástroji jako cajón, darbuka, baskytara, kontrabas, akustická kytara, housle, příčná flétna, frula nebo mandolína.

VÍCE

Moravský folklorní soubor Ševčík

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
Historie MFS Ševčík sahá až do roku 1950, kdy byl založen jako mládežnický soubor a záhy přijal jméno Ladislava Ševčíka, na něž se odkazuje dodnes. V současnosti soubor působí při Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu a svou činnost spatřuje především ve snaze přiblížit folklorní umění a krásu lidových tradic široké veřejnosti.
Ve svém repertoáru Ševčík zpracovává tance a písně z celé oblasti Moravského Valašska, zvláště pak z jeho jižní části. Soubor při vystoupeních doprovází CM Úsměv.

VÍCE

Slezský soubor Heleny Salichové

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
Ostravský soubor, který byl založen v roce 1977 etnografkou Hanou Podešvovou a učitelkou Annou Buroňovou pod názvem SATINA, působí při VŠB-TUO.
Pod stávajícím názvem působí od roku 1982 a hlásí se jím ke jménu akademické malířky Heleny Salichové, sběratelky lidového umění Opavského Slezska, folklorní oblasti, které se soubor při své práci věnuje.
Soubor je také pořadatelem podzimní slavnosti Třebovický koláč, jejíž 17. ročník je připraven ve dnech 17.–19. září 2021.

VÍCE

Soubor lidových písní a tanců Hlubina

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
Jeden z nejstarších folklorních kolektivů v České republice převzal své jméno z názvu ostravské šachty a kulturního domu, pod jehož střechou působil od svého založení prof. Zdenou Kyselou v roce 1947 až do roku 1990. V současnosti pracuje SLPT Hlubina při SVČ Korunka v Ostravě-Mariánských Horách.
Soubor ve svém repertoáru vychází z materiálu širokého Slezska a Lašska, a to včetně inspirací slezským barokem, a jako jeden z mála kolektivů v ČR se zaměřuje také na projevy havířského prostředí. Součástí SLPT Hlubina je taneční skupina PRA-Hlubina a dětský soubor Hlubinka.

VÍCE

Dětský folklorní soubor Hlubinka

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
Folklorní soubor Hlubinka vznikl v 60. letech minulého století při domě kultury Dolu Hlubina v Ostravě. Od r. 1992 působí pod vedením Kateřiny Macečkové při Lidové konzervatoři a Múzické škole v Ostravě-Přívoze.
V Hlubince trénují děti a mládež ve věku od 4 do 16 let a zaměřují se na zpracování lidových her, zvykoslovného, tanečního a písňového materiálu severovýchodní Moravy – folklorních regionů Slezska a Lašska. Malé tanečníky hudebně doprovází cimbálová muzika Hlubinka zformovaná z vlastních řad.

VÍCE

Dětský folklorní soubor Ostravička

Frýdek-Místek, ČESKÁ REPUBLIKA
DFS Ostravičku založili v roce 1982 Marie a Stanislav Novákovi ve Frýdku-Místku. Děti pracují ve čtyřech tanečních skupinách a věnují se kromě tance a zpěvu také gymnastice a správnému držení těla. Soubor se věnuje zvykům národopisných oblastí Lašska, Těšínského Slezska a moravskoslovenského pomezí. Tanečníky doprovází vlastní cimbálová muzička.
Ostravička je rovněž organizátorem každoročně v červnu pořádaného Mezinárodního folklorního festivalu Frýdek-Místek.

VÍCE

Dětský folklorní soubor Krasničanek

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
Krasničanek vznikl pod Základní uměleckou školou H. Salichové ve spolupráci se ZŠ v Krásném Poli v září 1999. V souboru působí děti ve věku 6–10 let a věnují se nejen správnému držení těla, pohybové taneční průpravě, zpěvu, ale hlavně tanci opavského Slezska, který pak prezentují na veřejnosti formou tanečních pásem.
Soubor doprovází hudecká muzika pod vedením Hany Broskevičové.

více

Účinkující ostatních ročníků