Účinkující 2022

Escola de Ball de Bot Calabruix

Baleárské ostrovy, MALLORCA
Taneční uskupení Escola de Ball de Bot Calabruix, jehož začátky sahají až do roku 1990, se oficiálně zformovalo v roce 2004. S hlavním cílem zachovat a šířit jeden z nejdůležitějších aspektu populární kultury mallorského lidu „El Ball de Pagès“ se kolektiv pravidelně účastní populárních mallorských festivalů, recitálů a tanečních vystoupení, kde představuje tamní lidové tance.

Skupina se ve svém repertoáru zaměřuje na tance typické pro Baleárské ostrovy, mezi které patří pomalý a smyslný tanec Bolero, tradiční námluvní tanec Jota, slavnostní Mateixa nebo bujarý námluvní tanec Fandango. Doprovází je instrumentální skupina „colla de xeremiers“ hrající převážně na malou flétnu fabiol a buben tamborino.

Akademický folklorní soubor Oro

Niš, SRBSKO
Akademický folklorní soubor Oro, který byl založen v roce 1959, od roku 1992 působí v rámci Studentského kulturního centra Niš a patří mezi nejstarší soubory v zemi. Při svých tancích se zaměřuje na repertoár všech částí Srbska, zejména z Ponišavlje a jihovýchodního Srbska.

Již více než 60 let Oro úspěšně reprezentuje krásu a význam folklórního dědictví Srbska a inspiruje mladé lidi k pokračování v této půlstoleté tradici. Od roku 2008 je soubor spolupořadatelem Mezinárodního studentského folklorního festivalu, který se každoročně koná nejen v Niši, ale také v několika dalších městech jihovýchodního Srbska a je jedním z tamních největších folklorních festivalů.

Trenčan, foklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín

Trenčín, SLOVENSKO
Mládežnický soubor byl založen roku 1949 při Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíně. Taneční složku tvoří studenti gymnázia, kteří se souborovým aktivitám věnují ve svém volném čase. V průběhu 73 let soubor absolvoval mnoho vystoupení doma i v zahraničí. Dodnes se pravidelně účastní přehlídek a soutěží, kde získává přední umístění a ocenění.

Při svých vystoupeních se Trenčan zaměřuje na uchovávání folklorních materiálů trenčínského, myjavského a púchovského regionu. Typickými tanci souboru jsou například improvizační párové sellácké tance charakteristické cifrováním, kroucenou a výskoky.
Soubor k tanci doprovází vlastní cimbálová muzika.

Soubor lidových písní a tanců Žerotín

Strážnice, ČESKÁ REPUBLIKA
Své kořeny nachází soubor Žerotín ve Slováckém krúžku založeném ve Strážnici v roce 1969 skupinou nadšenců, jejichž cílem bylo naučit se původním strážnickým tancům a písním. V březnu 1971 dochází v souboru s příchodem nového vedoucího Jana Loutchana k několika změnám – soubor získává nový název Žerotín, jeho repertoár se rozšiřuje o tance z okolních i vzdálenějších regionů a jeho umělecká úroveň stoupá.

Dnes soubor pod vedením uměleckého vedoucího Vítězslava Hořáka zpracovává tance ze strážnického Dolňácka, z Uherskohradišťska, Horňácka, Valašska, Lašska, ale také z Čech či Slovenska.
Tanečníky Žerotínu, kteří se nevěnují folkloru pouze na jevišti, ale kteří lidovou kulturou skutečně žijí, v současnosti doprovází Cimbálová muzika Jožky Šťastného.

Kapela Ensemble FLAIR

Kozlovice, ČESKÁ REPUBLIKA
Letošním svátkem Máří Magdaleny (22. července) uplynulo přesně 10 let ode dne, kdy pozemský svět opustil fenomenální hudebník a rozhlasový redaktor Jan Rokyta (1938-2012).

Rodák z valašské obce Jasenná přišel do Ostravy v patnácti letech (1953) a s výjimkou desetiletého profesního působení v Praze v souboru Pražští Madrigalisté (1970-1980) prožil v moravskoslezské metropoli dalších téměř 60 let až do svého odchodu do muzikantského nebe. V roce 1958 založil Jan Rokyta Cimbálovou muziku TECHNIK Ostrava, která se v 60. letech stala doprovodným hudebním tělesem Souboru lidových písní a tanců Hlubina. Tato dynamická spolupráce trvala až do počátku let sedmdesátých a vzešla z ní celá řada legendárních tanečních choreografií provázených nadčasovými hudebními úpravami.

V koncertní vzpomínce složí Ensemble FLAIR s uměleckým vedoucím Janem Rokytou mladším hold nejen Janu Rokytovi z Jasenné, ale i legendární choreografce a dlouholeté umělecké vedoucí SLPT Hlubina Zdeně Kyselé (1918-2004). Společné dílo obou významných osobností ostravské folklorní scény hudbou zazní i tancem „zavíří“ v trojlístku jejich nejvýznamnějších hudebně-tanečních kreací: Starodávný, Ruská polka a Taněc.

Cimbálová muzika Úsměv

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
Cimbálová muzika Úsměv je sehrané seskupení mladých a nadšených muzikantů, kteří spolu hrají, s menšími obměnami, již od roku 2009. Muzika hraje lidové písně především z regionů Moravy a Slovenska nebo například Maďarska.
Od roku 2011 muzika aktivně spolupracuje s Moravským folklorním souborem Ševčík. Společně prezentují valašský folklor nejen na domácí scéně, ale také na mezinárodních festivalech v zahraničí (mj. na Taiwanu, v Brazílii, v Itálii či v Srbsku). Uměleckým vedoucím a zároveň primášem muziky je Martin Zálesný.

Folklorní klub Fogáš

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
FK Fogáš byl založen v Ostravě roku 2010 ze zájmu o slovenskou lidovou kulturu, její rozmanitost a temperament. Jedná se o uskupení zkušených folklorních tanečníků a muzikantů, kteří dříve působili, či jsou stále aktivní ve známých folklorních souborech a cimbálových muzikách po celé Moravě a Slezsku.

Dnes má taneční složka FK Fogáš 19 tanečníků, jejichž repertoár je tvořen tradičními zvyky, obyčeji, tanci a písněmi z různých regionů Slovenska. Především pak z oblasti Zemplína, Šariše, Spiše, Podpolaní a Horehroní.
Se souborem vystupuje CM Fogáš a také pěvecká složka FK Fogáš, která působí jako doprovodné těleso taneční složky.

Ševčík – Moravský folklorní soubor

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
Historie MFS Ševčík sahá až do roku 1950, kdy byl založen jako mládežnický soubor a záhy přijal jméno Ladislava Ševčíka, na něž se odkazuje dodnes. V současnosti soubor působí při Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu a svou činností se snaží přiblížit folklorní umění a krásu lidových tradic široké veřejnosti. Ve svém repertoáru Ševčík zpracovává tance a písně z celé oblasti Moravského Valašska, zvláště pak z jeho jižní části. Soubor na vystoupeních doprovází CM Úsměv.

V posledních letech soubor zavítal do Itálie, na Taiwan, do Srbska nebo Brazílie. Se svou sedmdesátiletou tradicí je dnes Moravský folklorní soubor Ševčík jedním z nejstarších folklorních souborů v Moravskoslezském kraji.

Slezský folklórní soubor Opavica

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
Původní soubor OPAVICA založila v roce 1952 paní Marie Bohušová, učitelka hudby v Ostravě-Svinově, a to z iniciativy mládeže, která ji tehdy požádala o pomoc při přípravě vystoupení na místních dožínkách. Společně od pamětníků získávali znalosti o životě, tradicích a lidových zvycích obyvatel v povodí řeky Opavice, které pak umělecká vedoucí ztvárňovala v jednotlivých tanečních pásmech s výrazným dějem, unikátní choreografií a s typickým specifickým tanečním krokem tzv. „polkou na šest“.

V roce 2019 skupina bývalých členů OPAVICE začala s odvahou a nadšením znovu nacvičovat některé tance jednoho z nejúspěšnějších folklorních souborů, a nyní přináší širokému publiku zpět krásu originálních choreografií paní Marie Bohušové. Slezský folklorní soubor OPAVICA doprovází dechová hudba Jistebnická desítka pod vedením Ladislava Mariáše.

Slezský soubor Heleny Salichové

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
Ostravský soubor, který byl založen v roce 1977 etnografkou Hanou Podešvovou a učitelkou Annou Buroňovou pod názvem SATINA, působí při VŠB-TUO.

Pod stávajícím názvem působí od roku 1982 a hlásí se jím ke jménu akademické malířky Heleny Salichové, sběratelky lidového umění Opavského Slezska, folklorní oblasti, které se soubor ve své práci věnuje. Soubor má za sebou mnoho vystoupení v České republice, ale také ve Francii, v Polsku, Německu, na Ukrajině i na Slovensku.
Soubor každoročně pořádá Slezský bál, Vynášení Mařeny a podzimní slavnost Třebovický koláč, jejíž 18. ročník je připraven na září 2022.

Soubor lidových písní a tanců Hlubina

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
Soubor lidových písní a tanců Hlubina patří mezi nejstarší taneční soubory v České republice. Vznikl v Ostravě roku 1947 původně jako dívčí taneční skupina, která se věnovala studiu slezského folkloru. Během krátké doby z malé skupiny vznikl soubor, který přijal jméno Hlubina – podle názvu dnes již zaniklé šachty a kulturního domu, kde působil až do roku 1990.

SLPT Hlubina dnes působí při SVČ Korunka v Ostravě-Mariánských Horách. Ve svém repertoáru vychází z folklorního materiálu Slezska a Lašska, barokního tance a tradičně se jako jeden z mála kolektivů v České republice zaměřuje na projevy havířského prostředí. Vrchol repertoáru tvoří choreografické zpracování Lašských tanců Leoše Janáčka.

Dětský folklorní soubor Ostravička

Frýdek-Místek, ČESKÁ REPUBLIKA
DFS Ostravičku založili v roce 1982 Marie a Stanislav Novákovi ve Frýdku-Místku. Mladí tanečníci jsou rozděleni do dvou skupin a ve svých vystoupeních zpracovávají folklor lašského regionu, ale také Těšínského Slezska a Moravskoslovenského pomezí. Soubor doprovází vlastní cimbálová muzika.
Od roku 1994 je Ostravička hlavním pořadatelem a organizátorem Mezinárodního folklorního festivalu Frýdek-Místek, který se stal jedním z nejvýznamnějších festivalů v České republice.

Dětský folklorní soubor Krasničanek

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
Krasničanek byl založen v roce 1999 pod Základní uměleckou školou Heleny Salichové ve spolupráci se Základní školou v Krásném Poli. Děti se v souboru zaměřují na tance z regionu Opavského Slezska, který pak prezentují formou tanečních pásem.
Dětský soubor je dnes pouze dívčí a úzce spolupracuje s dětmi z MŠ Krásné Pole, které mohou při školce navštěvovat kroužek lidového tance. Každý červen Krasničanek v Krásném Poli pořádá setkání s jiným dětským souborem s názvem Folkorní odpoledne. K tanci je v posledních letech doprovází CM Grut z Háje ve Slezsku.

Dětský folklorní soubor Hlubinka

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
Folklorní soubor Hlubinka vznikl v 60. letech minulého století při Závodním klubu dolu Hlubina v Ostravě. Od roku 1992 působí pod vedením Kateřiny Macečkové při Lidové konzervatoři a Múzické škole v Ostravě-Přívoze.
Děti se v Hlubince zaměřují se na zpracování lidových her, zvykoslovného, tanečního a písňového materiálu severovýchodní Moravy – folklorních regionů Slezska a Lašska.
Při vystoupeních tanečníky doprovází Cimbálová muzika Hlubinka pod vedením Teodory Osuchové. V roce 2015 se zformovala mimojiné z řad současných tanečnic Hlubiny.

Dětský folklorní soubor Holúbek

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
DFS Holúbek založil v roce 1994 pan Petr Ščerba z Ostravy. Mladí tanečníci se v souboru učí základům lidového tance v jeho dětské formě a základům lidovému zpěvu, které pak prezentují v tanečních pásmech a pohybových nebo tanečních hrách. Soubor zpracovává tance, písně a zvykosloví z oblasti nížinného Lašska, Valašsko-lašského pomezí, Valašska a Slezska.
Holúbek dnes funguje pod uměleckým vedením Kristýny Mílkové Pavlíkové při SVČ Gurťjevova v Ostravě-Zábřehu. Kromě účasti na akcích folklórního charakteru v ČR se soubor prezentuje také v zahraničí. V průběhu 25 let navštívil Slovensko, Polsko, Rusko, Turecko, Maďarsko nebo Litvu. DFS Holúbek je organizátorem Mezinárodního dětského festivalu Děti a tradice.
Soubor doprovází hudecká muzika Iskérka působící při ZUŠ Edwarda Runda ve Slezské Ostravě.

Účinkující ostatních ročníků