Prosíme o dodržování všech platných protiepidemických opatření

Milí fanoušci a návštěvníci našeho festivalu, dnešní doba je v mnoha ohledech náročná, aktuálně platná opatření se samozřejmě nevyhýbají ani našemu festivalu. Proto vás všechny žádáme, abyste aktuálně platná opatření na našem programu vždy dodržovali.

K návštěvě Folkloru bez hranic Ostrava je aktuálně potřeba mít nasazen respirátor minimální třídy FFP2 a také se cítit zdráv a nebýt ani v izolaci či karanténě.

Dále je nutné na vyzvání oprávněnou osobou doložit jedno z následujících potvrzení o:

  • absolvování RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem (ne starší 7 dnů)
  • absolvování POC testu na přítomnost antigenu s negativním výsledkem (ne starší 72 hodin)
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvou dávkových vakcín, první u jedno dávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
  • prodělání onemocnění covid-19, resp. doklad o tom, že od prvního pozitivního testu neuběhlo více než 180 dní
  • anebo absolvovat vlastní samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem.

Moc vám za dodržování všech pravidel děkujeme! Děláme to pro bezpečnost nás všech!