Účinkující 2019

Soubory účinkující na festivalu Folklor bez hranic Ostrava 2019

Taneční folklorní skupina Expresión Latino Americana
Cuenca, EKVÁDOR 

Nejstarší nezávislá folklorní taneční skupina byla založena mladými lidmi v roce 1981 v rámci Národní konzervatoře hudby a tance “José María Rodríguez” v Cuenca. Cuenca leží na jihu Ekvádoru v oblasti And. Cílem bylo zachovat kulturní projevy původních obyvatel a národností. José María Rodríguez byl jeden ze zakládajících členů, dnes působí také jako režisér a skupinu řídí od roku 1984 dodnes. Taneční skupina pracuje mimo jiné také na vzdělávacích, kulturních a sociálních projektech.
Ekvádorské pobřeží se vyznačuje tropickými, velmi živými a veselými rytmy.
EXPRESIÓN LATINO AMERICANA představuje zvyky a tradice obyvatel Ekvádoru a Andské oblasti Latinské Ameriky. Reprezentuje na folklorních festivalech ve všech provinciích země, ale také po celé Evropě a Africe.
https://www.facebook.com/folklorexpresion


Mládežnická taneční skupina Daugaviņa
Plavinas, LOTYŠSKO

Počátky tradice lotyšského lidového tance ve městě Plavinas sahají až do roku 1947. Tanečníci souboru Daugavina pokračují v udržování a předvádění těchto lidových zvyků, tanců a písní až dodnes. Při svých vystoupeních prezentují národní lotyšské tance s novými originálními aranžemi, v nichž kombinují folklorní, scénický a soudobý tanec.
Svůj název skupina odvodila od jména největší lotyšské řeky Daugavy, která bývá označována také jako „osudová“, a dá se charakterizovat jako svižná, ladná, vytrvalá či temperamentní – stejně jako mladá taneční skupina.
https://www.facebook.com/jdkdaugavina


Folklorní taneční skupina Tine Rožanc

Lublaň, SLOVINSKO

Jedna z nejstarších a největších folklorních skupin ve Slovinsku Tine Rožanc byla založena již v roce 1949 v Lublani. Od svého počátku působí pod záštitou slovinských železnic, název jejichž umělecké asociace Tine Rožanc převzali do svého jména. Tím se soubor odkazuje také na jugoslávského národního hrdinu, který byl v době německo-italské okupace zastřelen za kurýrní služby v odboji.
Od osamostatnění státu Slovinska se repertoár souboru zaměřil pouze na slovinskou lidovou tradici tanců a písní z různých regionů.
https://rozanc.si

Folklorní soubor Devín
Bratislava, SLOVENSKO

Folklorní uskupení založené v roce 1986 Jurajem Rinčem a Miroslavem Paulenem v Bratislavě je pojmenované po ikoně slovenského hlavního města – hradě Devín.
V současnosti působí ve dvou složkách souboru, taneční a hudební, asi čtyři desítky mladých lidí z Bratislavy. Svůj repertoár zaměřují na scénické zpracování tanců a písní v podobě hudebních, tanečních, zpěváckých i zvykoslovných pásem z regionů Slovenska jako jsou Tekov, Ponitří, Podpolaní, Horehroní, Liptov, Zemplín, Gemer, Šariš nebo Spiš.
https://fsdevin.sk

Dudácká muzika Chodského souboru Mrákov
Mrákov, ČESKÁ REPUBLIKA

Chodský soubor z Mrákova založila skupina nadšenců v roce 1961 s posláním udržovat a rozvíjet zájem o folklor Chodska zpěvem a tancem chodských písní se zachováním tradičních krojů dolního Chodska. V současnosti má skupina asi 30 členů všech věkových kategorií.
Od roku 1978 má soubor vlastní dudáckou muziku, která hraje ve složení dva klarinety, dudy laděné v es-dur, housle a kontrabas. Pro oblast jsou typická kolečka, polky, valčíky a mateníky – tance se střídavým dvoudobým a třídobým rytmem.
http://www.mrakovskysoubor.cz

Soláň cimbálová muzika & tanečníci
Rožnov pod Radhoštěm, ČESKÁ REPUBLIKA

Z lásky k valašské lidové písni vznikla v roce 1990 pro potěšení zakládajících členů cimbálová muzika, která přijala jméno po nedalekém kopci Soláň. Domácké vyhrávání se brzy změnilo v pravidelné zkoušky a vystupování. O čtyři roky později vznikla také taneční skupina souboru, jehož repertoár je zaměřen na písně, tance a tradice z oblasti Valašska.
Ze spolupráce cimbálové muziky s výrobcem gajd Pavlem Čípem vznikla v roce 1994 dodnes fungující gajdošská muzika Soláně. V roce 2008 se Soláň rozrost o dívčí sbor s názvem Krůžek štyr tet.
http://www.solan.cz

Moravský folklorní soubor Ševčík
Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
Historie MFS Ševčík sahá až do roku 1950, kdy byl založen jako mládežnický soubor a záhy přijal jméno Ladislava Ševčíka, na něž se odkazuje dodnes. V současnosti soubor působí při Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu a svou činnost spatřuje především ve snaze přiblížit folklorní umění a krásu lidových tradic široké veřejnosti.
Ve svém repertoáru Ševčík zpracovává tance a písně z celé oblasti Moravského Valašska, zvláště pak z jeho jižní části. Soubor při vystoupeních doprovází CM Úsměv.
http://sevcik-mfs.aspone.cz

Cimbálová muzika Tragač
Brušperk, ČESKÁ REPUBLIKA

Mladá cimbálová muzika se zformovala v Brušperku při Základní umělecké škole Vojtěcha Martínka, kde ji několik let vedl Přemysl Verlík. V roce 2015 se muzika osamostatnila, v průběhu let prošla proměnou personálního obsazení a dnes se rozvíjí svépomocí. Zaměřuje se na hudební zpracování motivů lašského regionu, ale s chutí hrají také písně z dalších moravských oblastí.
Hudebně při vystoupeních dříve doprovázeli např. LSPT Ondřejnica, DS Paskovjánek a nyní spolupracují se SLPT Hlubina.
www.tragac.cz

Slezský soubor Heleny Salichové
Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA

Ostravský soubor, který byl založen v roce 1977 etnografkou Hanou Podešvovou a učitelkou Annou Buroňovou pod názvem SATINA, působí při VŠB-TUO.
Pod stávajícím názvem působí od roku 1982 a hlásí se jím ke jménu akademické malířky Heleny Salichové, sběratelky lidového umění Opavského Slezska, folklorní oblasti, které se soubor při své práci věnuje.
Soubor je také pořadatelem podzimní slavnosti Třebovický koláč, jejíž 16. ročník je připraven ve dnech 13.–15. září 2019.
http://www.sshs.cz

Soubor lidových písní a tanců Hlubina
Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA

Jeden z nejstarších folklorních kolektivů v České republice převzal své jméno z názvu ostravské šachty a kulturního domu, pod jehož střechou působil od svého založení prof. Zdenou Kyselou v roce 1947 až do roku 1990. V současnosti pracuje SLPT Hlubina při SVČ Korunka v Ostravě-Mariánských Horách.
Soubor ve svém repertoáru vychází z materiálu širokého Slezska a Lašska, a to včetně inspirací slezským barokem, a jako jeden z mála kolektivů v ČR se zaměřuje také na projevy havířského prostředí. Součástí SLPT Hlubina je taneční skupina PRA-Hlubina a dětský soubor Hlubinka.
http://www.hlubinaostrava.cz

Moravský dětský folklorní soubor Holúbek
Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA

Dětský folklorní soubor Holúbek byl založen v roce 1994 Petrem Ščerbou. V současnosti působí soubor při SVČ Gurťjevova v Ostravě-Zábřehu, je rozčleněn na čtyři organizační složky a poskytuje tak prostor k využití volného času dětem ve věku od 3 do 16 let.
Holúbek zpracovává tance, písně a zvykosloví z oblasti nížinného Lašska, valašsko-lašského pomezí a severního Valašska. Soubor doprovází hudecká muzika Iskérka působící při ZUŠ Edwarda Runda ve Slezské Ostravě.
http://www.holubek.cz


Dětský soubor Heleny Salichové

Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA

Dětský soubor vznikl v roce 1985 jako součást dospělého uskupení SSHS. Kolektiv tvoří přes 40 dětí do 15 let, které jsou rozděleny podle umu a věku do tří skupin pod vedení zkušených tanečníků dospělé složky.
DSHS zpracovává taneční a hudební folklor Opavského Slezska, zvláště pak bývalých i současných vesnic: Svinov, Třebovice, Poruba, Klimkovice, Krásné Pole, Kyjovice. Při práci vychází z materiálu jedné ze zakladatelek souboru – etnografky Hany Podešvové – a hudebních úprav Jaromíra Dadáka.
http://www.dshs.cz/

Dětský folklorní soubor Hlubinka
Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA

Folklorní soubor Hlubinka vznikl v 60. letech minulého století při domě kultury Dolu Hlubina v Ostravě. Od r. 1992 působí pod vedením Kateřiny Macečkové při Lidové konzervatoři a Múzické škole v Ostravě-Přívoze.
V Hlubince působí děti a mládež ve věku od 4 do 16 let a zaměřují se na zpracování lidových her, zvykoslovného, tanečního a písňového materiálu severovýchodní Moravy – folklorních regionů Slezska a Lašska. Malé tanečníky hudebně doprovází cimbálová muzika Hlubinka zformovaná z vlastních řad.
http://www.hlubinaostrava.cz/hlubinka.php

Dětský folklorní soubor Krasničanek
Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA

Krasničanek vznikl pod Základní uměleckou školou H. Salichové ve spolupráci se ZŠ v Krásném Poli v září 1999. V souboru působí děti ve věku 6–10 let a věnují se nejen správnému držení těla, pohybové taneční průpravě, zpěvu, ale hlavně tanci opavského Slezska, který pak prezentují na veřejnosti formou tanečních pásem.
Soubor doprovází hudecká muzika ve složení Hana Broskevičová – prim a Iveta Lichá – flétna.
http://www.zushs.cz/obory/tanecni-obor

Účinkující ostatních ročníků

Účinkující 2021
Rolovat nahoru